Graviditet og fødsel

Nyfødte med alkoholskader

Der fødes hvert år børn i Danmark, der er berusede ved fødslen. May Olofsson, tidligere overlæge ved Familieambulatoriet på Hvidovre Hospital, der i en årrække forskede i alkoholskader hos nyfødte, siger:

Undgå nyfødte med alkoholskader“Et spædbarn kan udmærket være alkoholpåvirket – beruset – ved fødslen, hvis moderen har drukket lige inden. Det oplever vi også eksempler på her i Danmark. Men man kan dermed ikke drage den konklusion, at barnet er født som alkoholiker. Om det ender med det, afhænger af personens senere livsforhold. Hvis et barn er beruset ved fødslen, er det at betragte som en akut forgiftningstilstand. Det er i sig selv ikke så farligt. Det farlige er de varige skader, som kommer af, at en kvinde drikker massivt under sin graviditet,” siger May Olofsson.

“Der fødes i hvert fald 100 børn hvert år med det, vi i fagsproget kalder totalt alkoholsyndrom. De har hjerneskader i varierende grad, de har lavere fødselsvægt end andre nyfødte, og de har karakteristiske ansigtstræk, fx små øjne, en mongolfold i øjenkrogen, flad næseryg og en vigende hage.

Sammenhæng med ADHD og lignende sygdomme

Tallet er formentlig meget større. Sagen er nemlig, at man godt kan have alvorlige medfødte hjerneskader alene – og ikke andre af de kendte karakteristika. Eller omvendt. Således er der ingen tvivl om, at en stor procentdel af dem, vi betegner ADHD-børn, i virkeligheden har medfødte alkoholskader.

“Det gælder også en del af de hyperaktive børn og børn med indlæringsvanskeligheder og adfærdsmæssige forstyrrelser. Mange får bare ikke indkredset den præcise årsag eller diagnose,” siger May Olofsson, der nyder stor faglig respekt for sin forskning i børns alkoholskader.

Læs også
Rødvin under graviditeten kan skade det ufødte barn
Alkohol under graviditeten kan føre til dårlig sædkvalitet
Alkohol under graviditet kan skade barnets intelligens
Antidepressiv medicin kan skade nyfødte
Rygning under graviditet øger risikoen for væksthæmning
Gode råd under graviditeten
Amning nedsætter risikoen for diabetes type II