Graviditet og fødsel

Alkohol under graviditet kan skade barnets intelligens

Hvis en gravid indtager blot 6 cl alkohol om dagen, kan det gå ud over barnets intelligens. Det fremgår af en amerikansk under­søgelse, der baserer sig på test af 7½ åriges intelligens. Mødrene blev spurgt til deres alko­holvaner, ligesom deres levevis, psykiske kondition, evt. misbrug og intelligens blev medinddraget.

Risikoen for, at der sker skade på barnets intelligens, er størst i de tilfælde, hvor moderen ved fødslen har passeret de 30 år, og hvis hun indtager blot 20 cl vin om dagen. Forskerne fraråder alle kvinder over 30 år at indtage alko­hol under graviditeten.

Læs også
Gode råd under graviditeten
Alkohol og for tidlig fødsel
Rødvin under graviditeten kan skade det ufødte barn
Risikoen for børneeksem stiger, hvis mor drikker alkohol under graviditeten
Nyfødte med alkoholskader
Rygning under graviditet øger barnets risiko for astma i puberteten
Kaffe og tobak under graviditeten øger risikoen for lav fødselsvægt
C-vitaminmangel kan skade fostre
Børn bliver kloge af vitaminer

Kilde
Alcoholism. Clinical & Experimental Research 2004;28:1732-45.