Graviditet og fødsel Vitaminer & Mineraler

Multivitaminer forebygger fødselsskader

Ifølge britiske forskere kan indtagelse af et tilskud af multivitaminer meget tidligt i graviditeten medvirke til at forebygge fødselsskader i form af neuralrørsdefekter hos kvinder, der tidligere har oplevet dette problem i graviditeten. Resultaterne rejser spørgsmålet om, hvorvidt multivitamintilskud i tiden omkring undfangelsen måske også kan have en beskyttende virkning blandt kvinder, der ikke har oplevet problemet i forbindelse med tidligere graviditeter.

Beskrivelse af forsøget

Forskerne undersøgte sammenhængen mellem brug af multivitaminer tidligt i graviditeten og antallet af neuralrørsdefekter. De omhandlede tilfælde var “levende- eller dødfødte spædbørn med diagnosen anencefali eller spina bifida i årene 1968-1980, registreret i Metropolitan Atlanta Congenital Defects Program”, i alt 519 tilfælde, hvoraf 347 mødre udfyldte forsøgets spørgeskema. Kontrolgruppen bestod af 4.043 børn uden fødselsskader, tilfældigt udvalgt ud fra fødselsattester. Man gennemførte interviews med 2.829 mødre til kontrolbørnene og matchede kontrolgruppe-børnene til forsøgsgruppebørn med hensyn til race, hospital og tidspunkt på året for fødsel.

Multivitaminer som fx Maximum kan medvirke til at forebygge fødselsskaderAnencefali er manglende udvikling af hjernen. Spina bifida er misdannelse af ryghvirvler og deres torntappe (også kaldet rygmarvsbrok). Begge lidelser hører under betegnelsen neuralrørsdefekter.

Mødre til både patienter og kontrolgruppebørn blev kontaktet telefonisk og udspurgt om deres brug af vitaminer i den såkaldt perikonceptuelle periode, defineret som indtagelse af tilskud i hver måned af de seks måneder omkring undfangelsen, dvs. fra 3 måneder før til 3 måneder inde i graviditeten.

Resultaterne af forsøget

Kun 7 % af mødrene til neuralrørs-børnene og 15 % af mødrene til kontrolgruppe-børnene tog multivitaminer i alle seks måneder. Forfatterne fandt frem til en markant beskyttende virkning ved brug af multivitaminer mod neuralrørsdefekter. Risikoen for neuralrørsdefekt hos børn af mødre, der tog multivitaminer i hele perioden, var kun 40 % af risikoen for børn, hvis mødre ikke tog tilskud. “Hvis den beskyttende virkning ved at tage multivitaminer omkring undfangelsen, som vores forsøg antyder, er en reel og direkte virkning, vil resultaterne have en signifikant betydning for folkesundheden og økonomien, særligt eftersom ca. 95 % af alle neuralrørsdefekt-tilfælde i USA forekommer hos kvinder, som ikke tidligere har været ramt af lidelsen”.

“Antallet af neuralrørsdefekter varierer med socio-økonomisk status, race og geografisk placering. Disse demografiske faktorer kan også påvirke indtagelsen af multivitaminer”. Analyser viser, at vitaminbrugere oftest er hvide byboer, der er mere veluddannede og vellønnede end dem, der ikke tager vitaminer. Undersøgelser har også vist, at tilskudsbrugere ofte spiser en bedre kost end dem, der ikke tager tilskud. Dermed er det svært alene at tilskrive multivitaminer den beskyttende virkning. “Alligevel viser resultaterne af dette forsøg klart en forskel i risikoen for neuralrørsdefekter mellem dem, der tager vitaminer omkring undfangelsestidspunktet, og dem, der ikke gør. Pt. er det ikke muligt at afgøre, om denne forskel i risikoen er det direkte resultat af multivitaminerne eller andre karakteristika. Der er behov for yderligere forskning for at kaste lys over dette vigtige aspekt”.

Læs også
Multivitaminer før og under graviditeten
B-vitaminerne har stor betydning for dit helbred
Rygning under graviditet øger risikoen for væksthæmning
D-vitamin har en positiv indvirkning på graviditet
Graviditetskvalme kan lindres
Gode råd under graviditeten
6 sundhedsfremmende egenskaber ved A-vitamin

Kilde
Mulinare J, Cordero, JF, Erickson JD, Berry RJ. Periconceptional use of multivitamins and the occurrence of neural tube defects. JAMA 260:3141-3145 (1988). Division of Birth Defects and Developmental Disabilities, Centers for Disease Control, Atlanta, Georgia 30333.