Graviditet og fødsel

Alkohol og for tidlig fødsel

En dansk undersøgelse har vist en klar sammenhæng mellem gra­vide kvinders indtagelse af alkohol og deres risiko for en for tidlig fødsel.

Forskerne har på baggrund af det danske fødselsregister vur­deret sammenhængen mellem mængden og typen af alkohol, som blev indtaget under svanger­skabet, og risikoen for at føde for tidligt, enten meget for tidligt (før 32. uge) eller moderat (32-37 uge). I studiet indgik i alt 40.892 gravide kvinder, der blev interviewet mellem december 1997 og de­cember 2002 og fødte et enkelt barn. 1.880 af disse kvinder fødte for tidligt.

Sammenlignet med kvinder, der slet ikke drak alkohol under gravi­diteten, havde kvinder, der drak fra fire til mindre end syv genstande om ugen, 50 % øget risiko for at føde før 32. svangerskabs­uge. For kvinder, der drak mere end syv genstande om ugen, var risiko­en tre gange så høj som for kvin­der, der slet ikke drak alkohol. For kvinder, der drak mindre end fire genstande om ugen, fandtes der ik­ke nogen øget risiko.

Der var ingen forskel på typen af alkohol, som kvinderne drak. Efter justering for andre livsstilfaktorer var risikoen uændret.

Alkohol og for tidlig fødsel

Læs også
Sådan virker alkohol på kroppen
Alkohol under graviditet kan skade barnets intelligens
Nyfødte med alkoholskader
Rødvin under graviditeten kan skade det ufødte barn
Kaffe og tobak under graviditeten øger risikoen for lav fødselsvægt
Lakrids øger risikoen for at føde for tidligt
Multivitaminer forebygger fødselsskader
Knogletab og aluminium hos for tidligt fødte børn
Kejsersnit øger risikoen for astma hos barnet

Kilde
Am J Epidemiol 2004; 159:155-61.