Graviditet og fødsel

Ingefær mod morgenkvalme

At ingefær kan anvendes til behandling af morgenkvalme og opkast hos gravide er en velkendt sag, men i visse forskerkredse har der været udtrykt bekymring over, om det nu også er sikkert og uskadeligt. Bekymringen forstærkes af, at kliniske forsøg tidligere kun har undersøgt brugen af ingefær over en pe­riode på fire dage – og det er ikke nok til, at man kan kan udtale sig om sikkerheden ved at bruge ingefær over en længere periode i løbet af det første trimester.

Ingefær hjælper mod morgenkvalmeResultaterne fra tre forsøg (heraf to australske) giver flere beviser for sikkerheden og virkningen ved ingefær under graviditet:

Forsøg 1 – Australien

Det første forsøg blev foretaget ved Royal Hospital for Women i Randwick NSW. Man undersøgte virkningen af et ingefærekstrakt på symptomerne på morgenkvalme blandt 120 kvinder i et dobbelt­blindet, randomiseret, placebo-kontrolleret forsøg. Deltagerne var mindre end 20 uger henne, og de havde alle oplevet morgenkvalme dagligt i mindst en uge og havde ikke kunnet afhjælpe sympto­merne ved kostændring.

De fik 125 mg ingefærekstrakt (svarende til 1,5 g tørret ingefærrod) eller placebo fire gange dagligt i fire dage. Oplevelsen af kvalme blev betydeligt reduceret for de kvinder, der fik ingefærekstraktet i forhold til placebo allerede efter første behandlingsdag, og forskellen kunne iagttages for hver be­handlingsdag.

Fornemmelsen af at skulle kaste op blev til en vis grad formindsket, men man kunne ikke iagttage nogen signifikant indvirkning på omfanget af opkastningerne. Opfølgningen viste, at alle gravide havde født børn, hvis fødselsvægt lå inden for det normale, der var ingen forskelle i alder ved graviditetens start, og forekomsten af medfødte abnormiteter fulgte det gennemsnitlige.

Fire deltagere i ingefærgruppen udgik af forsøget på grund af opstød og halsbrand som følge af den relativt høje dosis ingefær.

Forsøg 2 – Australien

I det andet australske forsøg – et randomiseret, dobbeltblind forsøg – sammenlignede man virknin­gen af 1,05 g ingefær med 75 mg B6-vitamin. Forsøget omfattede 291 kvinder, der var mindre end 16 uger henne. De blev inddelt i to grupper, som hver fik et af tilskuddene i en periode på tre uger. Udviklingen fra forsøgets start blev vurderet for begge grupper på dag 7, 14 og 21.

Forsøget viste, at ingefær havde samme virkning som B6-vitamin, med hensyn til formindskelse af omfanget af kvalmen, opkastningsfornemmelserne og decideret opkastning. Der var ved de tre må­lepunkter intet, der tydede på, at de to tilskud virkede forskelligt. Morgenkvalmen bedredes for lidt over halvdelen af kvinderne i hver gruppe. Der blev ikke iagttaget forskelle i antallet og omfanget af fødselsabnormiteter, og den generelle risiko for komplikationer i graviditeten var ens i de to grupper. Man fandt heller ikke forskelle i andre målepunkter ved fødslen.

Forfatterne konkluderer, at på grund af forsøgets relativt ringe omfang, er der fortsat et behov for afgørende beviser for, at ingefær er sikkert til indtagelse under graviditet, og at yderligere systema­tisk forskning i eventuelle risici og fordele ved ingefær under graviditet vil have stor, klinisk rele­vans.

Forsøg 3 – Canada

Det tredje forsøg blev foretaget i Canada. Dette var ikke et klinisk forsøg, men et komparativt ob­servationsstudie, hvor gravide kvinder, som tog ingefær, blev sammenlignet med en kontrolgruppe. Resultaterne af 187 graviditeter, hvor kvinderne havde taget ingefær mod kvalme og opkastning, blev sammenlignet med 187 graviditeter, hvor kvinderne ikke havde anvendt nogen form for opkastningshæmmende præparater.

Forsøget viste, at der ikke var statistisk signifikante forskelle mellem ingefærgruppen og den grup­pe, man sammenlignede med, med hensyn til målinger ved fødslen, bortset fra, at der i sammenlig­ningsgruppen var flere børn, der vejede under 2,5 kg (12 vs. 3, p ≤ 0,001).

Desuden udfyldte 66 af de kvinder, der havde taget ingefær alene i en periode på mindst 3 dage, et evalueringsskema for behandlingen. Den gennemsnitlige score på 3,3 ± 2,9 tydede på, at ingefær havde en mild indvirkning på kvalme og opkastning under graviditeten.

Det skal dog bemærkes, at kvinderne indtog forskellige typer af ingefær, fx ingefærkapsler, in­gefærte, frisk ingefær, syltet ingefær, ingefærslik osv. 49 % af kvinderne tog ingefærkapsler, mens resten fordelte sig på de øvrige former. Da forfatterne sammenlignede virkningen ved de forskellige former for ingefær, viste det sig, at kapslerne var betydeligt mere effektive end alle de andre former tilsammen (4,2 ± 3,1 vs. 1,7 ± 0,7, p < 0,001). Der er ingen oplysninger om længden på den periode, hvor kvinderne indtog ingefær.

Også her understreger forfatterne, at der kun kan drages begrænsede konklusioner om ingefærs sik­kerhed under graviditet på grund af undersøgelsens relativt ringe omfang.

Opsummering

Disse forsøg kommer på det helt rigtige tidspunkt i lyset af, at så mange gravide kvin­der verden over anvender ingefær mod kvalme. En undersøgelse med deltagelse af 400 kvinder viste, at 36 % havde anvendt urtepræparater un­der deres graviditet (i gennemsnit 1,7 produkter pr. kvinde). Andelen af kvinder, der indtog urte­medicin, steg gennem første, anden og tredje trimester. De mest anvendte midler var Echinacea, plantebaserede jerntilskud, ingefær, kamille og tranebær.

Det ene af de to australske forsøg er specielt betydningsfuldt, fordi de gravide kvinder her tog inge­fær gennem en længere periode. Resultaterne af det canadiske forsøg er også værdifulde, fordi man her iagttog den faktiske brug af ingefær, og fordi ingefær (selvom det ikke står specifikt) blev formentlig brugt af denne gruppe gra­vide i en længere periode.

Ingefær hjælper mod morgenkvalmeLæs også
Graviditetskvalme kan lindres
Ingefær mod appetitløshed, kvalme og køresyge
B6-vitamin har mange sundhedsfordele
Gode råd under graviditeten
Krampe? Hoste? Morgenkvalme? Måske kan yamsrod hjælpe…
Hvidløg under graviditet = færre for tidligt fødte børn
Rygning under graviditet fjerner antioxidanter fra kroppen
Kaffe og tobak under graviditeten øger risikoen for lav fødselsvægt
Syltet ingefær

Kilder
Willetts KE, Ekangaki A, Eden JA. Effect of a ginger extract on pregnancy-induced nausea: a randomised controlled trial. Aust. N. Z. J. Obstet. Gynaecol. 2003; 43:129-133.
Smith C, Crowther C, Willson K et al. A randomized controlled trial of ginger to treat nausea and vomiting in pregnancy. Obstet Gynecol 2004; 103:639-645.
Portnoi G, Chang LA, Karimi-Tabesh L et al. Prospective comparative study of the safety and effectiveness of ginger for the treatment of nausea and vomiting in pregnancy. Am. J. Obstet Gynecol. 2003; 189:1374-1377.
Nordeng H, Havnen GC. Use of herbal drugs in pregnancy: a survey among 400 Norwegian women. Pharmacoepidemiol Drug Saf 2004; 13(6):371-380.