Graviditet og fødsel

Medicin ved fødsel kan give afhængighed senere i livet

Børn af mødre, der under fødslen fik opiater eller barbiturater, har senere i livet knap fem gange så ofte problemer med medicinafhængighed som børn, der er født “medicinfrie”.

Svenske forskere har undersøgt, hvilke medikamenter mødre til 69 voksne med afhængighedsproblemer havde fået under fødslen. Man sammenlignede med 33 voksne, ikke-afhængige søskende til de afhængige. Det viste sig, at 23 % af de afhængige flere gange havde været udsat for opiater eller barbiturater i timerne før fødslen. Det tilsvarende tal for de ikke-afhængige var 3 %.

Det er endnu uklart, hvilken indflydelse denne korte enkeltpåvirkning med medicin har på det senere liv.

Læs også
Medicinafhængighed
Medicin mod psykiske lidelser er farlig for fostre
Fosterskader og epilepsimedicin
Kokain giver fosterskader
Amning kan forebygge overvægt
Methamfetamin – et stærkt afhængighedsskabende stof
Multivitaminer før og under graviditeten
Mor og barn kender hinanden på lugten

Kilde
New Scientist Magazine, 21. oktober 2000.