Graviditet og fødsel

Mors blodtryk påvirker børnedødelighed

Gravide kvinder med højt eller lavt diastolisk blodtryk kan føde små børn, og blodtrykket kan også øge børnedødeligheden umiddelbart før, under og efter fødslen (perinatal dødelighed). Det viser en undersøgelse offentliggjort i British Medical Journal.

Britiske forskere undersøgte sam­menhængen mellem mødrenes blodtryk, barnets fødselsvægt og forekomsten af perinatal dødelig­hed. I alt blev data fra ca. 210.000 børn undersøgt. Samtlige mødre havde normalt blodtryk og ingen forekomst af proteiner i urinen inden 20. svangerskabsuge. Alle mødre fødte mellem 24. og 43. gra­viditetsuge, og den gennemsnitlige fødselsvægt var 3.282 gram.

Der indtraf 1.335 perinatale dødsfald. Forskerne fandt en rela­tion mellem kvindernes diastoliske blodtryk og børnenes fødselsvægt og overlevelse: Fødselsvægten var størst blandt børn med mødre med diastolisk blodtryk på 70-80. Både højt og lavt diastolisk blodtryk kunne kobles til lavere fødselsvægt og øget perinatal dødelighed.

Læs også
Forhøjet blodtryk – 10 vigtige spørgsmål og svar
For højt blodtryk: Hvilke kosttilskud kan hjælpe mig?
Kalium sænker blodtrykket
Frugt og grønt er godt for blodtrykket
Zinktilskud kan medvirke til at reducere børnedødelighed
Mor og barn kender hinanden på lugten

Kilde
British Medical Journal 2004; 329:1312-14