Graviditet og fødsel

Antidepressiv medicin kan skade nyfødte

Nyfødte børn, hvis mødre har brugt antidepressiv medicin af SSRI-typen (de såkaldte “lykkepiller) under graviditeten, risikerer at få problemer med iltmangel. Det viser en undersøgelse offentliggjort i tidsskriftet New England Journal of Medicine.

Fænomenet kaldes vedblivende fostercirkulation og opstår, fordi det nyfødte barns lungeblodkar ikke åbnes umiddelbart efter fødslen, hvorfor blodet ikke kan iltes. Ifølge forskerne opstår problemet efter brug af SSRI-præparater som Cipramil, Seroxat, Zoloft eller Fon­tex.

Forskerne identificerede 377 nyfødte med vedblivende foster­cirkulation og 836 nyfødte uden komplikationer. Børnenes journa­ler blev gennemgået, og mødrene blev bedt om at besvare spørgsmål om evt. behandling med anti­depressiv medicin, hvornår medi­cineringen blev påbegyndt, hvil­ken type etc.

Forskerne konkluderer, at 6-12 ud af 1.000 mødre, der anvendte SSRI­-midler under graviditeten, risikerer, at deres nyfødte barn rammes af vedblivende fostercirkulation.

Læs også
Medicin ved fødsel kan give afhængighed senere i livet
Medicin mod psykiske lidelser er farlig for fostre
Fosterskader og epilepsimedicin
Lykkepiller kan hæmme børns vækst
Nyfødte med alkoholskader
Kaffe og tobak under graviditeten øger risikoen for lav fødselsvægt
Flerumættede fedtstoffer under graviditeten reducerer risikoen for høfeber hos barnet
Knogletab og aluminium hos for tidligt fødte børn

Kilde
New England Journal
 of Medicine 2006; 354: 579-587.