D-vitamin Graviditet og fødsel

D-vitamintilskud bør starte ved fødslen

Betegnelsen D-vitamin dækker over to biologisk inaktive forstadier – D3 (cholecalciferol) og D2 (ergocalciferol). Både D3- og D2-forstadier omdannes i leveren og nyrerne til 25-hydroxyvitamin D (25(OH)D), den ikke-aktive ‘lager’-form og 1,25-dihydroxyvitamin D (1,25(OH)2D). Vores kroppe producerer ganske vist D-vitamin, når den udsættes for solskin, men mængden af solskin på de nordlige breddegrader er så ringe i løbet af vintermånederne, at kroppen overhovedet ikke producerer D-vitamin. Det betyder, at kosttilskud og berigede fødevarer af mange anses for at være den bedste måde at styrke indtaget af D-vitamin på.

Nyfødte, der bliver ammet, bør starte med at få tilskud af D-vitamintilskud allerede fra fødslen, så blodets indhold af solskinsvitaminet øges. Det heromtalte forsøg, som blev gennemført om vinteren på den 41. nordlige breddegrad (svarer til det nordlige Spanien), understøtter den anbefalede tilskudsdosis på 400 I.E. om dagen, hvis man vil øge indholdet af 25 (OH)D hos spædbørn.

Forskere ved University of lowa testede fire forskellige doser af D-vitamin (200, 400, 600 eller 800 l.E.) hos mødre til 213 børn, der blev ammet. “Da forsøget blev igangsat, var den anbefalede dosis of D-vitamintilskud 200 I.E. pr. dag”, forklarer Ekhard Ziegler, Steven Nelson og Janice Jeter. “l sit oprindelige design skulle forsøget teste 200, 400 og 600 I.E. pr. dag. Tilføjelsen af dosis på 800 I.E. pr. dag blev anset for at være nødvendig, da en række børn havde et 25(OH)D-niveau på mindre end 50 nmol/l på trods af, at de fik D-vitamintilskud”.

Børnene fik tilskud, fra de var én måned indtil ni måneders-alderen, og indholdet af 25 (OH)D steg på en dosisafhængig måde som reaktion på tilskuddet. “Spædbørn på 1 måned havde mindre end halvt så meget D-vitamin i kroppen som moderen”, bemærker forfatterne. “Niveauet har formentlig ligget tættere på moderens ved fødslen, så det tyder på, at det er faldet betydeligt efter fødslen. Den store forekomst af for lave niveauer ved 1 måned taler stærkt for, at man starter med at give D-vitamintilskud straks efter fødslen”.

Ziegler, Nelson og Jeter tilføjer, at tilskuddene ikke blev sat i forbindelse med ændringer i forekomsten af sygdomme hos spædbørnene. “Data understøtter 400 I.E. som et passende indtag og stemmer dermed overens med den nuværende anbefaling på 400 I.E. om dagen som tilskud til ammebørn”, konkluderer de.

Natur-Drogeriet A/S forhandler D3-vitamin i to styrker – hhv. 35 og 85 mikrogram.

Læs også
Nyfødte kan have behov for ekstra D-vitamin
D-vitamin til spædbørn nedsætter risikoen for diabetes type I
Diabetes og D-vitamin til børn
D-vitamin har en positiv indvirkning på graviditet
D-vitamin kan mindske risikoen for luftvejsinfektion hos børn
Multivitaminer før og under graviditeten
Ingefær kan måske bekæmpe diarré hos spædbørn
Fedtsyrer øger babyers intelligens

Kilde
Ziegler EE, Nelson SE, Jeter JM. Vitamin D supplementation of breastfed infants: a randomized dose-response trial. Pediatric Research, bd 76, nr. 2, s. 177-183. doi: 10.1038/pr.201,4.76.