D-vitamin

D-vitaminmangel kan medvirke til afstødning af transplanterede lunger

18. oktober 2010 rapporterede forskere på årsmødet i American Society for Bone and Mineral Research i Toronto, at personer, der transplanteret en lunge, har større risiko for at afstøde det transplanterede organ, hvis de mangler D-vitamin.

Forskere ved Loyola University Health System evaluerede 64 mænd og 58 kvinder, som fik en lungetransplantation mellem januar 2005 og juni 2008 ved Loyola University Medical Center. Årsagerne til transplantationen omfattede pulmonær fibrose, cystisk fibrose, emfysem og kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL). D-vitaminstatus var ukendt for 32 % af patienterne, men hos halvdelen af forsøgspersonerne kunne man konstatere mangel, påvist som et niveau efter transplantationen på 25-hydroxyvitamin D (den aktive form for D-vitamin).

Over halvdelen af dem, der manglede D-vitamin, oplevede flere tilfælde af akut afstødelse i løbet af det første år efter transplantationen, sammenlignet med 19 % hos de patienter, der havde et tilstrækkeligt niveau af D-vitamin. Øget inflammationen i luftvejene havde også en relation til D-vitaminmangel.

Forfatterne til forsøgsresumeet har den teori, at D-vitamin medvirker til at regulere immunfunktionen hos lungetransplanterede, hvilket resulterer i immunundertrykkelse og bedre resultater.

“D-vitaminmangel er fremherskende blandt lungetransplanterede”, bemærker forsker Pauline Camacho, MD, som leder Loyola University Osteoporosis and Metabolic Bone Disease Center. “Dette forsøg kastede mere lys på den alvorlige indvirkning, denne mangeltilstand har på lungetransplanterede patienter. Så vidt vi ved, er dette det første forsøg, der har vist en sammenhæng mellem D-vitaminmangel og afstødelse blandt lungetransplanterede”, fortæller forfatterne. “Et opfølgende forsøg vil undersøge virkningen af D-vitaminbehandling på antallet af tilfælde af akut og kronisk afstødelse, lungefunktion og overlevelse på langt sigt”.

D-vitamin fås fra Natur-Drogeriet A/S i kapsler med 35 eller 85 μg og i en vegetabilsk version med 25 μg.