D-vitamin Folkesundhed

D-vitamin giver ældre livskvalitet

D-vitamin anbefales som forebyggelse og behandling af knogleskørhed, fordi stoffet udfylder en vigtig funktion i knoglernes stofskifte – og det er med til at påvirke ældres livskvalitet i positiv retning. Forfatterne til den heromtalte undersøgelse tror dog, at D-vitaminet kan reducere risikoen for knoglebrud på en helt anden måde, end man tidligere har antaget.

Sammenhæng mellem alder, faldulykker og D-vitaminstatus

Når det kommer til stykket, falder ældre mennesker hyppigere, fordi deres muskelstyrke aftager, og de får sværere ved at holde balancen med alderen. Men D-vitamin har ikke kun indvirkning på knoglerne, men i høj grad også på muskelcellerne. I to dobbeltblindundersøgelser med ældre mennesker blev antallet af falduheld reduceret med tæt på 50 % ved tilskud af D-vitamin og calcium. Den nødvendige dagsdosis lå på knap 900 I.E. D-vitamin og 1.200 mg calcium i en periode på 3 måneder. Ydermere kunne man påvise en mærkbar forbedring af patienternes mobilitet – de kunne uden problemer gå, forcere trapper og selv klæde sig på efter at have fået tilskuddet.

D-vitamin påvirker også andre sygdomme

Ifølge forfatterne har kroppens D-vitaminstatus også indflydelse på andre sygdomme. Man har fx længe vidst, at forøget udsættelse for sollys går hånd i hånd med en lavere kræftrisiko. Forfatterne mener, at denne virkning skyldes en forøgelse af det D-vitamin, kroppen selv danner, og som hæmmer celleformeringen og fremmer celledifferentiering. Efter forfatternes mening kan vitaminet desuden virke som beskyttelse mod autoimmune sygdomme som multipel sklerose, diabetes Type I, lupus og leddegigt.

D-vitamin kan medvirke til at øge ældres livskvalitetNatur-Drogeriet A/S forhandler D3-vitamin i to varianter: Tabletter med hhv. 35 og 85 mikrogram.

Læs også
D-vitamin kan reducere antallet af faldulykker blandt ældre
D-vitaminmangel kan fremskynde problemer med mobiliteten
D-vitamin forlænger dit liv
D-vitamin kan hjælpe sklerosepatienter
D-vitamin bekæmper influenza
For lidt D-vitamin skader hjerte og kredsløb
Risikofaktorer for lupus erythematosus (SLE)
Multivitaminer giver ældre bedre knogler
E-vitamintilskud kan reducere antallet af knoglebrud hos ældre
Overlæge i angreb på Sundhedsstyrelsen om danskernes behov for D-vitamin

Kilder
Barthel HR, Scharla SH. Mehr als nur Knochenschutz – Vitamin D zur Prävention von Stürzen, Krebs, Bluthochdruck und Autoimmunerkrankungen. Deutsche Medizinische Wochenschrift. 200311281 S. 440-446.
Janssen HCJP et al. Vitamin D deficiency, muscle function, and falls in elderly people. American Journal of Clinical Nutrition 20021751 S. 611-615.