Folkesundhed

NSAID-præparater kan øge risikoen for abort

Kvinder, som indtager smertestillende midler af NSAID-typen (ibuprofen, naproxen, diclofenac) under svangerskabet, har langt højere risiko for at abortere end kvinder, som klarer sig uden. Det fremgår af en undersøgelse publiceret i British Medical Journal. Brugen af ikke-steroide anti-inflammatoriske midler (NSAID-præparater) indebærer således en forøget abortrisiko på op til 80 %.

De amerikanske forskere har interviewet 1.055 gravide kvinder om deres brug af medikamenter under svangerska­bet. Brug af NSAID-midler forøgede abortrisikoen med op til 80 %, og risikoen var højest, hvis midlerne blev anvendt umiddelbart omkring undfangelsen eller i mere end syv sammenhængende dage. Årsagen til den forhøjede abortrisiko er sandsynligvis, at medikamen­terne hæmmer produktionen af prostaglandiner, som gør, at fostret kan sætte sig fast i livmoderen.

Hverken kaffe eller alkohol lod til at påvirke aborthyppighe­den. Det samme gjaldt paracetamol. Paracetamol påvirker kun centralnervesystemet, hvilket kan forklare, hvorfor det ikke er forbundet med forhøjet abortrisiko.

Læs også
Folsyre og B6-vitamin mindsker risikoen for abort
Acetylsalicylsyre sammen med NSAID øger risikoen for blodpropper i hjertet
Professor slår alarm over ibuprofen
Gigtpatienter kender ikke bivirkningerne ved NSAID-præparater
Smertemedicin kan give astma