Folkesundhed

Rygning og aldersbetinget nedsat syn

Kvinder, der ryger, har en betydeligt forhøjet risiko for med alderen at få et ned­sat syn på grund af ødelæggelse af det cen­trale, skarpe syn på grund af dårlig ernæ­ring af synscellerne – det, man med et dårligt ord kalder “forkalkning” af øjnene.

Det fremgår klart af en stor un­dersøgelse i USA med deltagelse af 31.843 sygeplejersker, der i 1980 var mellem 50 og 54 år gamle og på daværende tidspunkt ikke havde nogen synsproblemer. Ved seneste opgørelse havde 215 syge­plejersker fået påvist den aldersbetingede synsnedsættelse. Kvinder, der aktuelt røg mere end 25 cigaretter om dagen, havde 2½ gange så stor risiko for synsnedsættelse som kvinder, der ikke røg. Kvin­der, der tidligere havde røget mere end 25 cigaretter dagligt, havde en fordoblet risiko.

Risikoen for synsnedsættelse blev også større med antallet af år med rygning af mere end en pakke cigaretter dagligt. Det er meget lidt, man kan gøre mod dette tab af det skarpe syn eller læsesynet. Heldigvis mistes evnen til at færdes normalt ikke, men livet bliver ulige mere besværligt, og man bliver let afhængig af andre.

Læs også
Hvorfor er det så vigtigt med vitaminer?
Husk vitaminerne, hvis du vil forebygge grå stær
D-vitamin kan beskytte mod øjensygdom
Rygning impliceret i knogleskørhed
Den livsfarlige røg
KOL – en af følgerne af tobaksrygning
Tre joints om dagen er lige så skadelige som 20 cigaretter
Har du boldøje?