B3-vitamin (Niacin) Folkesundhed

Niacinmangel kan måske forværre forløbet af COVID-19

En gruppe forskere har undersøgt følgevirkninger af COVID-19 infektion på ældre, overvægtige og mennesker med diabetes type II og angiver niacinmangel (mangel på B3-vitamin) som en mulig vigtig årsagsfaktor i de mere alvorlige sygdomsforløb.

Nikotinsyre og nikotinamid i én tablet: NAD+Niacin spiller en væsentlig rolle i kropscellernes metabolisme, hvor den bl.a. indgå i dannelsen af stoffet nikotinamid-adenin-dinukleotid (NAD), som er en co-faktor i såkaldte redox-reaktioner. Stoffet har en afgørende betydning for bl.a. citronsyrecyklus, der omdanner energi i cellerne, og samtidig fungerer den som antioxidant.

Niacin versus COVID-19

I forhold til COVID-19 infektion mener forskerne, at mangel på niacin evt. kan hæmme den måde, hvorpå kroppen reagerer over for en inflammationstilstand, ved at forårsage en dysregulering af visse biokemiske processer, der er afgørende for regulering af både celleaktivitet og kroppens inflammationsrespons. Yderligere kan niacinmangel kompromittere kropscellernes energistofskifte og i sidste instans resultere i celledød. Begge disse scenarier kan være med til at forværre en pro-inflammatorisk kaskade.

Kroppens NAD-niveauer falder med alderen og med visse sygdomstilstande med forbindelse til oxidativ belastning, bl.a. diabetes type II, højt blodtryk og overvægt. Derfor kan en evt. niacinmangel være nøglen til at forklare de mere alvorlige sygdomsforløb hos mennesker med disse problemer. Teorien understøttes af en observation fra en anden gruppe forskere, der har påvist lave serotoninniveauer blandt COVID-19 patienter. Serotonin er et transmitterstof, som har mange forskellige regulerende funktioner i kroppen og er dannet fra aminosyren tryptofan. Ved mangel på niacin fra kosten vil kroppen udnytte tryptofan til at danne niacin på bekostning af serotonin.

Niacinmangel kan måske forværre forløbet af COVID-19Niacinmangel kan måske forværre forløbet af COVID-19Læs også
Hvorfor rammer COVID-19 nogle patienter særligt hårdt?
Niacin op gennem historien
B-vitaminerne har stor betydning for dit helbred
Hvad er K-vitamin – og spiller det en rolle ved COVID-19?
Nigellafrøolie mod COVID-19?
Niacin – vejen til et sundt hjerte
Anprisninger: B3-vitamin (niacin)

Kilder
Essa MM, Hamdan H; Chidambaram SB, Al-Balushi B, Guillemin GJ, Ojcius DM, Qoronfleh MW. Possible role of tryptophan and melatonin in COVID-19., 2020. International Journal of Tryptophan Research : IJTR 13, 1178646920951832. DOI: 10.1177/1178646920951832.
Miller R, Wentzel AR, Richards GA. COVID-19: NAD+ deficiency may predispose the aged, obese and type2 diabetics to mortality through its effect on SIRT1 activity. Medical hypotheses, 2020 144, p. 110044. DOI: 10.1016/j.mehy.2020.110044.
Thomas T, Stefanoni D, Reisz JA, Nemkov T, Bertolone L, Francis RO et al. COVID-19 infection alters kynurenine and fatty acid metabolism, correlating with IL-6 levels and renal status. JCI insight 2020, 5 (14). DOI: 10.1172/jci.insight.140327.