E-vitamin Folkesundhed

Grå stær og aldersbetinget makulær degeneration

Epidemiologiske undersøgelser har vist en omvendt sammenhæng mellem indholdet af carotenoider og andre antioxidanter i blodet og risikoen for at udvikle grå stær og aldersbetinget makulær degeneration.

En undersøgelse omfattende 112 amerikanere i alderen 40-70 år viste, at et højt indhold af mindst to af tre antioxidanter (carotenoider, C-vitamin og E-vitamin) i blodet gav en betydeligt lavere risiko for grå stær. Der var ikke nogen signifikant sammenhæng mellem carotenoid-niveauet og risikoen for grå stær blandt 400 tilfældigt udvalgte voksne personer i alderen 50-86 år. Men der var en marginal, omvendt sammenhæng mellem risikoen for grå stær og lutein- og cryptoxanthin-niveauet hos personer i alderen 65 og opefter. Personer, der er i den nederste tredjedel af skalaen mht. til beta-caroten- og E-vitaminniveau, har 2,6 gange større risiko for at udvikle aldersbetinget grå stær, har en finsk undersøgelse af 47 grå stær-patienter og 94 kontrolpersoner vist. Undersøgelsen løb over en periode på 15 år.

En vurdering af 334 forsøgspersoner, som deltog i Beaver Dam Eye Study i USA, viste, at de personer, der lå i den laveste femtedel mht. lycopenindhold i blodet, havde dobbelt så stor risiko for at udvikle aldersbetinget makulær degeneration. Resultaterne af en undersøgelse af 3.654 personer i Australien har ikke kunnet påvise nogen signifikant sammenhæng mellem aldersbetinget makulær degeneration og indtagelse af caroten.

Risikoen for aldersbetinget makulær degeneration hos personer med et højt indhold af carotenoider i blodet lå på kun 1/3 af den risiko, der gælder for personer med et lavt carotenoid-niveau, viser en undersøgelse foretaget i USA af 421 patienter med aldersbetinget makulær degeneration og 615 kontrolpersoner.

I et forsøg foretaget af Multicenter Eye Disease Case-Control Study i USA viste det sig, at de personer, der lå i den øverste femtedel mht. indtagelse af carotenoider gennem kosten, havde 43% lavere risiko for at udvikle aldersbetinget makulær degeneration i forhold til de personer, der lå i den nederste femtedel. Zeaxanthin og lutein er de to carotenoider, der udviser størst sammenhæng med denne risikonedgang.

Kilder
Jacques PF, Chylack LT, McGandy RB, Hartz SC. Antioxidant Status in Persons With and Without Senile Cataract. Arch. Opthalmol. 106:337-340, 1998.
Lyle BJ, Mares-Perlman JA, Klein BEK, Klein R, Palta M, Bowen PE, Greger JL. Serum Carotenoids and Tocopherols and Incidence of Age-Related Nuclear Cataract. Am. J. Clin. Nutr. 69:272-277, 1999.
Knekt P, Heliovaara M, Rissanen A, Aromaa A, Aaran RK. Serum Antioxidant Vitamins and Risk of Cataract. Br. Med. . 305:1392-1394, 1992.
Mares-Perlman JA, Brady WE, Klein R, Klein BE, Bowen P. Stacewicz-Sapuntzakis, M. and Palta, M. Serum Antioxidants and Age-Related Macular Degeneration in a Population-Based Case-Control Study. Arch. Ophthalmol. 113:1518-1523, 1995.
Smith W, Mitchell P, Webb K, Leeder SR. Dietary Antioxidants and Age-Related Maculopahty – The Blue Mountains Eye Study. Ophthalmology 106:761-767, 1999.
Eye Disease Case-Control Study Group. Antioxidant Status and Neovascular Age-Related Macular Degeneration. Arch. Ophthalmol. 111:104-109, 1993.
Seddon JM et al. Dietary Carotenoids, Vitamins A, C and E and Age-Related Macular Degeneration. J. Am. Diet. Assoc. 272:1413-1420, 1994.
Age-Related Macular Degeneration Study Group. Multicenter Ophthalmic and Nutritional Age-Related Macular Degeneration Study – Part 2: Antioxidant Intervention and Conclusions. J. Am. Optom. Assoc. 67:30-49, 1996.
Teikari JM et al. Six-Year Supplementation with Alpha-Tocopherol and Beta-Carotene and Age-Related Maculopathy. Acta Ophthalmol. Scand. 76:224-229, 1998.