E-vitamin Folkesundhed

Grå stær og aldersbetinget makulær degeneration

Epidemiologiske undersøgelser har vist en omvendt sammenhæng mellem indholdet af carotenoider og andre antioxidanter i blodet og risikoen for at udvikle grå stær og aldersbetinget makulær degeneration.

En undersøgelse omfattende 112 amerikanere i alderen 40-70 år viste, at et højt indhold af mindst to af tre antioxidanter (carotenoider, C-vitamin og E-vitamin) i blodet gav en betydeligt lavere risiko for grå stær. Der var ikke nogen signifikant sammenhæng mellem carotenoid-niveauet og risikoen for grå stær blandt 400 tilfældigt udvalgte voksne personer i alderen 50-86 år. Men der var en marginal, omvendt sammenhæng mellem risikoen for grå stær og lutein- og cryptoxanthin-niveauet hos personer i alderen 65 og opefter. Personer, der er i den nederste tredjedel af skalaen mht. til betacaroten- og E-vitaminniveau, har 2,6 gange større risiko for at udvikle aldersbetinget grå stær, har en finsk undersøgelse af 47 grå stær-patienter og 94 kontrolpersoner vist. Undersøgelsen løb over en periode på 15 år.

En vurdering af 334 forsøgspersoner, som deltog i Beaver Dam Eye Study i USA, viste, at de personer, der lå i den laveste femtedel mht. lycopenindhold i blodet, havde dobbelt så stor risiko for at udvikle aldersbetinget makulær degeneration. Resultaterne af en undersøgelse af 3.654 personer i Australien har ikke kunnet påvise nogen signifikant sammenhæng mellem aldersbetinget makulær degeneration og indtagelse af caroten.

Risikoen for aldersbetinget makulær degeneration hos personer med et højt indhold af carotenoider i blodet lå på kun 1/3 af den risiko, der gælder for personer med et lavt carotenoid-niveau, viser en undersøgelse foretaget i USA af 421 patienter med aldersbetinget makulær degeneration og 615 kontrolpersoner.

I et forsøg foretaget af Multicenter Eye Disease Case-Control Study i USA viste det sig, at de personer, der lå i den øverste femtedel mht. indtagelse af carotenoider gennem kosten, havde 43% lavere risiko for at udvikle aldersbetinget makulær degeneration i forhold til de personer, der lå i den nederste femtedel. Zeaxanthin og lutein er de to carotenoider, der udviser størst sammenhæng med denne risikonedgang.

Læs også
E-vitamin og dine øjne
Beskyttelse mod grå stær
Husk vitaminerne, hvis du vil forebygge grå stær
Makulær degeneration – en forklaring
E-vitamin kan måske forebygge AMD og blindhed
Synet – og hvordan du passer på det
Synsbedrag

Kilder
Jacques PF, Chylack LT, McGandy RB, Hartz SC. Antioxidant Status in Persons With and Without Senile Cataract. Arch. Opthalmol. 106:337-340, 1998.
Lyle BJ, Mares-Perlman JA, Klein BEK, Klein R, Palta M, Bowen PE, Greger JL. Serum Carotenoids and Tocopherols and Incidence of Age-Related Nuclear Cataract. Am. J. Clin. Nutr. 69:272-277, 1999.
Knekt P, Heliovaara M, Rissanen A, Aromaa A, Aaran RK. Serum Antioxidant Vitamins and Risk of Cataract. Br. Med. . 305:1392-1394, 1992.
Mares-Perlman JA, Brady WE, Klein R, Klein BE, Bowen P. Stacewicz-Sapuntzakis, M. and Palta, M. Serum Antioxidants and Age-Related Macular Degeneration in a Population-Based Case-Control Study. Arch. Ophthalmol. 113:1518-1523, 1995.
Smith W, Mitchell P, Webb K, Leeder SR. Dietary Antioxidants and Age-Related Maculopahty – The Blue Mountains Eye Study. Ophthalmology 106:761-767, 1999.
Eye Disease Case-Control Study Group. Antioxidant Status and Neovascular Age-Related Macular Degeneration. Arch. Ophthalmol. 111:104-109, 1993.
Seddon JM et al. Dietary Carotenoids, Vitamins A, C and E and Age-Related Macular Degeneration. J. Am. Diet. Assoc. 272:1413-1420, 1994.
Age-Related Macular Degeneration Study Group. Multicenter Ophthalmic and Nutritional Age-Related Macular Degeneration Study – Part 2: Antioxidant Intervention and Conclusions. J. Am. Optom. Assoc. 67:30-49, 1996.
Teikari JM et al. Six-Year Supplementation with Alpha-Tocopherol and Beta-Carotene and Age-Related Maculopathy. Acta Ophthalmol. Scand. 76:224-229, 1998.