Hjerte-/kredsløbssygdomme

Dit blodtryk kan svinge med op til 40 %

En måling af en persons blodtryk ligger ofte til grund for en behandling af en syg­dom, og man ved godt, at et blodtryk kan forandre sig i løbet af dagen.

Men nu siger amerikan­ske forskere, at vores blod­tryk kan svinge op til 40 % afhængigt af, hvornår på dagen eller hvornår på året målingen foretages. Forsker­ne har analyseret knap 204.000 blodtryksmålinger fra knap 25.000 patienter, og konklusionen er, at det lave­ste blodtryk ses om morge­nen og ved middagstid, mens det højeste ses sidst på dagen. Og forskerne er stødt på afvigelser på 26 % fra time til time.

Undersøgelsen viser også, at blodtrykket i gennemsnit er lavere i sommermåneder­ne end i vintermånederne.

Læs også
Facts om dit blodtryk
Forhøjet blodtryk – hvad er det egentlig?
Godt humør forebygger hjertesygdom og forhøjet blodtryk
Mors blodtryk påvirker børnedødelighed
For lavt blodtryk: 6 tips til at få gang i dit kredsløb!
Lavt blodtryk giver nedtrykthed hos ældre mænd
Vinterbadning – sundhed i det iskolde vand

Kilde
The American Society of Hypertension/2005