E-vitamin Hjerte-/kredsløbssygdomme

E-vitamin alene reducerer risikoen for hjerteanfald

Tilskud af E-vitamin kan reducere risikoen for myocardieinfarkt, viser en metaanalyse af 16 randomiserede, kliniske forsøg. Men virkningen synes at blive ophævet ved indtagelse af andre antioxidanter.

20 % reduktion i risikoen for hjerteanfald

Daglige doser af E-vitamin på 400-800 I.E. er sat i forbindelse med en 20 % reduktion i risikoen for myocardieinfarkt. Det rapporterer italienske forskere fra Sapienza University (Rom) og IRCCS Istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed. “Det faktum, at E-vitamin, som er en kendt antioxidant, reducerer de kliniske følgesygdomme ved åreforkalkning, kan tyde på, at teorien om iltningsbelastning er rigtig, og at ændring i iltningsbelastningen bør være et vigtigt fremtidigt mål i kampen mod åreforkalkning”, skriver de i Nutrition, Metabolism and Cardiovascular  Diseases.

“Men vi understreger, at den antioxidante virkning ikke er den eneste mekanisme, der hæmmer åreforkalkning. Dette skyldes, at E-vitamin besidder andre betændelseshæmmende aktiviteter som hæmning af muskelcelledannelse, monocyt-endothelial adhæsion og frigivelse af inflammatoriske cytokiner, som er uafhængige af hæmningen af iltningsbelastning”.

Typer af E-vitamin

E-vitamin er en familie på otte molekyler: Fire tocoferoler (alfa, beta, gamma og delta) og fire tocotrienoler (alfa, beta, gamma og delta). Alfa-tocoferol findes i de fleste multivitaminer og i vores kost. Flere og flere beviser tyder på, at dette populære E-vitamin påvirker tocotrienolernes optagelse og funktion. Tocotrienoler kommer fra tre hovedkilder: ris, palmeprodukter og annatto.

Kommentarer til det italienske forsøg

I en kommentar til forsøgsresultaterne siger dr. Michael McBurney, underdirektør for Science, Communication & Advocacy hos DSM Nutritional Products, at forsøget endnu engang beviser de kredsløbsfremmende egenskaber ved E-vitamin. “Denne metaanalyse af 16 randomiserede, kontrollerede kliniske forsøg viser, at E-vitamintilskud kan reducere risikoen for hjerteanfald (myocardieinfarkt). Over 90 % af amerikanerne får ikke den anbefalede dagsdosis af E-vitamin, så dette er en vigtig iagttagelse. De få forsøg, der ikke viste nogen fordel (POPADAD, CLIPS og MVP), var dem, der omfattede diabetikere eller personer, der havde fået foretaget kredsløbskirurgi. Det er ikke overraskende, at man finder stor variation i forsøg, der er kompliceret af sygdomme og en stor mængde medicin”.

“Dette forsøg – sammen med nyere kliniske forsøg, der viser, at tilskud af E-vitamin medvirker til at vedligeholde hjernefunktionen hos personer med mild kognitiv svækkelse – understreger betydningen af at indtage E-vitamin. Kliniske forsøg tyder på, at E-vitamintilskud kan medvirke til at vedligeholde en normal leverfunktion hos overvægtige og svært overvægtige personer. Det korte af det lange er, at de fleste af os ikke får nok E-vitamin. Den gennemsnitlige E-vitaminkoncentration er lavere end den, man målte ved starten af de fleste af de kliniske forsøg, der blev gennemført i perioden 1980-2000. Vi bør være opmærksomme på, at det suboptimale E-vitaminniveau i blod og væv kan bringe vores helbred i fare”, tilføjer dr. McBurney.

Beskrivelse af forsøget

De italienske forskere sammenstillede data fra 16 randomiserede, kontrollerede forsøg. Alle forsøg undersøgte, om E-vitamin alene eller i kombination med andre antioxidanter påvirker risikoen for hjerteanfald. Disse data viser, at når E-vitamin indgives alene, reduceres risikoen for myocardieinfarkt med 20 %, primært på infarkt med dødelig udgang. Man kunne ikke iagttage en virkning, når E-vitamin kombineres med andre antioxidanter.

E-vitamin kan medvirke til at reducere risiko for hjerteanfald

“På basis af de positive resultater af denne metaanalyse mener vi, at den potentielle kliniske fordel ved tilskud af E-vitamin til primær eller sekundær forebyggelse af åreforkalkning bør undersøges yderligere i interventionsforsøg”, siger professor Loffredo . “I denne sammenhæng bør farmako-dynamiske forsøg, der vurderer virkningen af E-vitamin på markører for enten sammenklumpning og blodpladeaktivering eller iltningsbelastning, foretages på patienter, der er i risiko for at få eller allerede har kredsløbsproblemer, og definere den optimale dosis for begge grupper”.

Læs også
E-vitamin – hjertets bedste ven
E-vitamin og myocardieinfarkt
E-vitamin – en stærk antioxidant med et imponerende virkespektrum
E-vitamin og blodplader
Depression og myocardie-infarkt
E-vitamin beskytter mod bivirkninger ved kemoterapi
Amyotrofisk lateral sklerose (ALS) og E-vitamin
E-vitamin forlænger livet for Alzheimer-patienter

Kilde
Loffredo L, Perri L, Di Castelnuovo A, Iacoviello L, De Gaetano G, Violo F. Supplementation with vitamin e alone is associated with reduced myocardial infarction: a meta-analysis. Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases, doi: 10.1016/j.numecd.2015.01.008.