Hjerte-/kredsløbssygdomme

Hjerteblodprop øger risikoen for hjerneblodprop

Risikoen for at få en blodprop i hjer­nen er markant forøget op til tre år efter en blodprop i hjertet. Det viser en undersøgelse offentliggjort i tids­skriftet Annals of Internal Medicine.

En amerikansk forskergruppe un­dersøgte forekomsten af hjerneblod­propper hos personer, der havde haft en blodprop i hjertet, og sam­menlignede med personer, der ikke havde haft en hjerteblodprop. De gennemgik journaler fra godt 2.000 patienter med hjerteblodprop og fulgte dem over en periode på knapt seks år.

I de første 30 dage efter en hjer­teblodprop var risikoen for en hjer­neblodprop 44 gange højere end i normalbefolkningen. Risikoen for en hjerneblodprop var i de følgende tre år to til tre gange højere end for­ventet. Høj alder, tidligere hjerneblod­propper og diabetes forøgede risiko­en for en hjerneblodprop, som var forbundet med en stærkt forhøjet risiko for at dø.

Læs også
Sådan opstår en blodprop
Blodpropper på flyrejser
Overarbejde og mangel på søvn øger risikoen for blodprop i hjertet
E-vitamin mod blodpropper
Faste sænker risikoen for blodpropper
Blodproppen kommer oftest om morgenen

Kilde
Annals
 of Internal Medicine 2005; 143: 785-91.