Hjerte-/kredsløbssygdomme

Hjerteblodprop øger risikoen for hjerneblodprop

Risikoen for at få en blodprop i hjer­nen er markant forøget op til tre år efter en blodprop i hjertet. Det viser en undersøgelse offentliggjort i tids­skriftet Annals of Internal Medicine.

En amerikansk forskergruppe un­dersøgte forekomsten af hjerneblod­propper hos personer, der havde haft en blodprop i hjertet, og sam­menlignede med personer, der ikke havde haft en hjerteblodprop. De gennemgik journaler fra godt 2.000 patienter med hjerteblodprop og fulgte dem over en periode på knapt seks år.

I de første 30 dage efter en hjer­teblodprop var risikoen for en hjer­neblodprop 44 gange højere end i normalbefolkningen. Risikoen for en hjerneblodprop var i de følgende tre år to til tre gange højere end for­ventet. Høj alder, tidligere hjerneblod­propper og diabetes forøgede risiko­en for en hjerneblodprop, som var forbundet med en stærkt forhøjet risiko for at dø.

Læs også
Blodpropper på flyrejser
Overarbejde og mangel på søvn øger risikoen for blodprop i hjertet
E-vitamin mod blodpropper
Faste sænker risikoen for blodpropper
Blodproppen kommer oftest om morgenen
Gigtmedicin kan være farlig for hjertet

Kilde
Annals
 of Internal Medicine 2005; 143: 785-91.