Hjerte-/kredsløbssygdomme

Smertestillende midler øger risikoen for at dø af en blodprop i hjertet

Risikoen for at dø efter en hjerte­blodprop flerdobles ved behand­ling med en række forskellige smer­testillende lægemidler. Det viste en dansk undersøgelse præsenteret på den amerikanske American Heart Associations kongres 2005.

De senere år er det blevet bevist, at Cox-2-hæmmere øger risikoen for hjerteblodpropper og død af hjertesygdom. Forskere fra Bispebjerg Hospital undersøgte, hvordan Cox-2-hæmmere og andre såkaldte NSAID-midler påvirker pa­tienter, der anvender midlerne ef­ter deres første hjerteblodprop. Forskerne undersøgte data for 60.000 patienter fra Patientregis­tret.

Undersøgelsen viste, at patien­ter, der fik behandling med Cox-2­-hæmmere eller andre NSAID-mid­ler, havde en forhøjet risiko for at dø under behandlingen sammen­lignet med dem, der ikke fik midler­ne. Især ved høje doser Cox-2 hæm­mere og NSAID var risikoen større: 25 mg Vioxx forhøjede risikoen fem gange, 200 mg Celebra firedo­blede risikoen, 100 mg Voltaren for­øgede risikoen med næsten fire gange.

Forskergruppen opfordrer hjerte­patienter, der anvender de under­søgte smertestillende midler, til at kontakte egen læge.

Læs også
Smertestillende midler øger risikoen for hjerteanfald
Tarmbetændelse: Risikoen øges af smertestillende medicin
Mulig risiko for kardiovaskulær død ved kort behandling med NSAID
Acetylsalicylsyre sammen med NSAID øger risikoen for blodpropper i hjertet
Professor slår alarm over ibuprofen
Naturmidler til mange formål
Nutraceutiske produkter – banebrydende for slidgigtpatienter

Kilde
AHA Scientitic Sessions 2005