E-vitamin

E-vitaminmangel kan være årsag til neurologiske lidelser

Mangel på E-vitamin giver en udtalt, progressiv neurologisk lidelse hos børn og voksne med dårlig fedtoptagelse. Da alle patienter med den nævnte lidelse har markant steatorré (fedtholdig afføring) og forringet optagelse af E-vitamin, har man antaget, at E-vitaminmangel var et resultat af den un­derliggende dårlige optagelse.

Et forsøg foretaget ved Section of Pediatric Gastroenterology and Nutrition, University of Colorado Health Sciences Center i Denver omfattede fire patienter med en progressiv neurologisk sygdom, som er “karakteristisk for E-vitaminmangel og biokemiske tegn på E-vitaminmangel”, men uden genkendelige tegn på dårlig optagelse. Patienterne var

  1. en 23-årig kvinde med rystelser i hoved og hænder samt gang- og løbebesvær. Symptomerne forværres i stressede situation og under menstruation.
  2. patient nr. 1’s 27-årige bror med tiltagende rystelser i den højre hånd i løbet af 6-12 måneder
  3. patient nr. 1’s 21-årige søster uden neurologiske symptomer
  4. en 30-årig kvinde, som ikke var i familie med de tre øvrige, men som havde oplevet tiltagende gangbesvær og havde måttet bruge rollator fra 20-årsalderen og kørestol fra 30-årsalderen.

Alle fire patienter havde et lavt blodindhold af tocoferol og et lavt forhold mellem blodindholdet af E-vitamin og fedtstoffer. E-vitaminniveauet i fedtvævet var ekstremt lavt hos to af patienterne og let nedsat hos de to andre. Ved oral indgivelse af E-vitamin optog alle fire patienter vitaminet nor­malt, og blodets indhold af E-vitamin steg som ventet.

Oral indgivelse af 800-900 I.E. dl-alfa-tocoferol dagligt normaliserede E-vitaminstatus hos alle patienter og forbedrede den neurologiske funktion hos patient nr. 1 og 4. Forfatterne påpeger muligheden af en vigende, arvelig defekt i leverens evne til at indoptage E-vitamin i lipoproteiner.

Læs også
Næringsstofmangel i befolkningen
Amyotrofisk lateral sklerose (ALS) og E-vitamin
E-vitamintilskud kan reducere antallet af knoglebrud hos ældre
C-vitamin og neurologiske forstyrrelser
E-vitamin: Hvad kan det gøre for dig?
E-vitamin – en stærk antioxidant med et imponerende virkespektrum

Kilde
Sokol RJ et al. Isolated vitamin E deficiency in the absence of fat malabsorption – familial and sporadic cases: characterization and investigation of causes. Journal of Laboratory and Clinical Medicine 111:548-559 (MAJ 1988).