Folkesundhed

Alternativ forklaring på betændelsesprocesser

En svensk forskergruppe har fun­det nye mekanismer omkring den betændelsesproces, som finder sted ved bl.a. åreforkalkning.

Forskerne har opdaget, at de stof­fer, som dannes ved en betændelses­proces – fx cytokiner – bidrager yderligere til at forstærke betæn­delsen i blodkarrene på en måde, som ikke tidligere er beskrevet. Betændelsessubstanserne får cellerne i blodkarrenes vægge til at udskille et stof, som yderligere forstærker betændelsesprocessen.

Forskerne mener, at opdagelsen øger forståelsen for den såkaldte in­flammatoriske proces, og at den kan bidrage til udvikling af lægemidler, som kan bruges til at behandle syg­domme med kroniske betændelses­tilstande som leddegigt, astma og åreforkalkning.

Kilde
Proceedings of the National Academy af Sciences 2006,103: 6913-6918