Folkesundhed

Forurenet luft er ligeså sundhedsskadeligt som passiv rygning

At indånde forurenet luft er måske lige så sundhedsskadeligt som at bo sammen med en ryger, skriver magasinet Science.

På magasinets hjemmeside fortælles om en stor undersøgelse, der viser, at hvis man gennem længere tid udsættes for de meget små partikler, der forekommer ved luftforurening, er risikoen for at dø af lungekræft eller en hjertesygdom den samme, som hvis man udsættes for passiv rygning. En række undersøgelser af problemet gennem 1990’erne påviste en lignende sammenhæng, men resultaterne var omdiskuterede. Denne senere undersøgelse slår sammenhængen fast, men gør ikke rede for, hvorfor luftpartiklerne er sygdomsfremkaldende, eller om den gælder for alle slags partikler.

Bor eller færdes man i en større by som København eller Aarhus, er risikoen for at dø af lungekræft og andre hjerte- og lungesygdomme på samme niveau, som hvis man bor sammen med en ryger – og omtrent 50 % større, end man hidtil har troet. Den nye undersøgelse indikerer således, at op mod 1.500 danskere hvert år dør som følge af partikelforurening, vurderer professor i miljømedicin Steffen Loft fra Institut for Folkesundhed på Københavns Universitet.

Baggrunden er en amerikansk undersøgelse, der viser, at de bittesmå partikler fra især lastbiler og varevogne er farligere end hidtil antaget. “De små partikler er trafikkens største dræber, fordi de kan bevæge sig ud i de yderste forgreninger af lungerne. De kan også give problemer for astmatikere”, påpeger sekretariatschef Christian Ege fra Det Økologiske Råd. EU har vedtaget et direktiv om partikelrensning af udslippet fra nye dieselbiler fra 2006.

Antallet af dieselbiler i Danmark er på ti år steget fra knap 200.000 til ca. 325.000.

Læs også
Luftforurening går lige i hjertet
Omega-3 beskytter mod virkningerne af luftforurening
Dioxin – vidste du det?
Bly i blodet giver lavere IQ
Tørre øjne på grund af skadelige stoffer i miljøet
Passiv rygning er farligere end antaget
Passiv rygning øger risikoen for lungekræft
Carsten Vagn-Hansen: Det kemiske liv