Folkesundhed

Højt blodsukker påvirker kvinders hukommelse

Forhøjede blodsukkerni­veauer kan påvirke hu­kommelsen negativt hos kvinder, der ikke har dia­betes. Det viser en undersøgelse offentliggjort i tidsskriftet Diabetes.

Forskning har tidligere vist, at diabetespatienter løber en øget risiko for at udvikle forskellige former for demenssygdomme, fx Alzheimers sygdom. Det har ikke tidligere været kendt, om højt blod­sukker i sig selv kan påvirke hukommelsen negativt, eller om det sker via andre mekanismer.

Forskerne har analyseret data fra 411 raske per­soner fra to sundhedsda­tabaser, og resultaterne viser, at høje blodsukker­værdier er forbundet med reduceret hukommelse hos kvinder. Effekten sås dog kun på den såkaldte episodiske hukommelse, som blev reduceret med i gennemsnit 20 % hos kvinder med højt fastende blodsukker. Nogen signi­fikant forværret hukom­melse blev derimod ikke fundet blandt mænd.

Læs også
Forhøjet blodsukker øger risikoen for kognitiv svækkelse og vaskulær demens
Få styr på blodsukkeret!
Diabetes: Olivenblade giver en sundere blodsukkerværdi
Folsyre kan styrke hukommelsen hos ældre
Curcumin til dit blodsukkerniveau og nervesystem
Glykæmisk indeks, glykæmisk belastning og risiko for brystkræft
Forbrugererfaring: Krom og kanelbark regulerede mit blodsukker

Kilde
Diabetes 2008; 57: 440-443.