B9-vitamin (Folsyre)

Folsyre kan styrke hukommelsen hos ældre

Store tilskudsdoser af folsyre kan måske bremse det svigt i hukommelsen, der opstår i forbindelse med, at man bliver ældre, lyder det fra hollandske forskere.

Forsøget viste, at midaldrende mænd og kvinder, som tager 800 µg folsyre om dagen i en periode på tre år, havde statistisk signifikant bedre resultater i kognitive tests sammenlignet med jævnaldrende, som fik placebo. Deres hukommelse svarede til, at de var 2-5 år yngre, siger forsker­ne fra Wageningen University i Holland. “Det er det første forsøg, som på overbevisende måde viser, at folsyre kan bremse kognitiv svækkel­se”, siger forsøgsrapportens hovedforfatter Jane Durga. “Vi har påvist, at folsyre alene kan gøre det – man behøver ikke en blanding af B-vitaminer”.

Tidligere forskningsresultater har tydet på, at folsyre – og andre B-vitaminer – kan reducere mæng­den af homocystein. Homocystein er en aminosyre, som menes at spille en rolle for udviklingen af Alzheimers, hjertesygdom og hjerneblødning. Det heromtalte forsøg omfattede 818 mænd og kvinder i alderen 50-70 år, som ved forsøgets start havde et forøget indhold af homocystein i kroppen. De fik tilfældigt enten folsyre eller placebo gen­nem en periode på tre år.

Forskningsresultater

Ved forsøgets afslutning var blodindholdet af folsyre hos tilskudsgruppens deltagerne fem gange så højt. Den samlede plasmakoncentration af homocystein var faldet med ca. 25 %. I flere forskellige kognitive tests klarede tilskudsgruppen sig signifikant bedre end placebogruppen:

  • Deltagernes hukommelse lå på et niveau, der svarede til 5,4 år yngre end deres faktiske alder
  • deres informationsbearbejdning til 2 år yngre
  • deres motoriske hastighed til 1,9 år yngre.

Disse forskningsresultater bidrager til den voksende mængde beviser for, at et øget indtag af B-vita­min kan give en række sundhedsfremmende fordele. Folsyre kan bevisligt reducere mængden og omfanget af fødselsskader, og adskillige forsøg tyder på, at vitaminet også kan forebygge hjerte­sygdom og hjerneblødning.

Folsyre kan styrke hukommelsen hos ældreLæs også
Folsyre: Det stille vitamin
Homocystein – en overset dræber
Folsyre fremmer de kognitive funktioner
Folsyremangel – en mulig årsag til depression?
B3-vitamin forebygger hukommelsestab
Folsyre nedsætter risikoen for tyktarmskræft – specielt hos rygere
For lidt E-vitamin giver ældre dårligere livskvalitet