B9-vitamin (Folsyre) Folkesundhed

Folsyre har en gavnlig effekt på visse kognitive funktioner

Et dagligt tilskud af folsyre har en gunstig effekt på nogle kogni­tive funktioner hos ældre.

En artikel publiceret i The Lancet viser, at 800 mikrogram folsyre om dagen gavner hukom­melse og informationsbearbejdningshastighed, men ikke andre kognitive domæner, som målt ved fx Mini Mental State Examination og scorer for flydende tale. Den globale kognitive funktion, som blev defineret som et gennemsnit af fem kognitive domæner, blev også signifikant bedre.

Beskrivelse af forsøget

Folsyre har en gavnlig effekt på visse kognitive funktionerResultaterne stammer fra et prospektivt, randomi­seret og placebokontrolleret studie, hvori 818 perso­ner mellem 50 og 70 år fik enten folsyre eller placebo. Alle havde et forhøjet plasmaindhold af homocystein og et normalt serumindhold af B12-vitamin. Studiets primære endepunkt var at måle folsyres effekt på markører for åreforkalkning efter tre års behandling. Virkningen på kognition var et sekundært effektmål.

Virkning på de kognitive funktion blev målt ved hjælp og en række scoringssystemer. Jane Durga fra Nestle Research Center i Lausanne, Schweiz, og kollegaer fra holland­ske forskningscentre skriver, at lignende undersøgelser bør vurdere folsyres virkning på andre befolk­ningsgrupper, såsom ældre med lette kognitive nedsættelser.

Forhøjet homocystein er en risikofaktor for cerebrovaskulær og koronar sygdom. Det har hidtil ikke været vist, at nedsættelse af homo­cystein ved tilførsel af folsyre, B12- og B6-vitamin nedsætter risikoen for vaskulære hændelser. Nærværende forsøg viser, at tilførsel af 800 mg fo­lsyre dagligt til personer med forhøjet homocy­stein uden B12-mangel kan bedre den kognitive funktion hos personer, der ikke er demente.

Behandling med folsyre er enkel og billig. Folsyre fra Natur-Drogeriet A/S kan købes hos Matas og i helsekostbutikker.

Læs også
Folsyre fremmer de kognitive funktioner
Folsyre kan reducere indholdet af homocystein i blodet
Folsyre og åreforkalkning
Folsyremangel – en ofte uopdaget årsag til alvorlig sygdom
B6-vitamin og folsyre giver færre kredsløbsdødsfald
Folsyre kan måske beskytte hjernen mod Alzheimers
For lidt folsyre kan øge risikoen for depression

Kilde
Durga J, van Boxtel MPJ, Schouten EG et al. Effect og 3-year folic acid supplementation on cognitive function in older adults in the FACIT trial. Lancet 2007;369:208-16.