Folkesundhed

Antibiotikabehandling øger måske risikoen for brystkræft

Antibiotikabehandling er forbundet med en øget risiko for udvikling af brystkræft, viser en case-kontrol-undersøgelse publiceret i Journal of the American Medical Association (JAMA).

Ud fra medlemmerne af en privat sygeforsikring identificerede forskerne 2.266 kvinder, som fik diagnosticeret brystkræft mellem 1993 og 2001, og 7.953 tilfældige kvinder uden brystkræft indgik som kontroller. Derefter gennemgik forskerne patienternes antibiotikaforbrug ud fra elektroniske registre.

“Vi fandt frem til, at antallet af dage med antibiotika-anvendelse hænger sammen med en proportionelt stigende risiko for udvikling af brystkræft”, skriver Christine Veliver fra University of Washington (Seattle).

Kvinder, der anvendte antibiotika i 51-100 dage og i 501-1.000 dage, havde en risiko for udvikling af brystkræft, der var hhv. ca. 1,45 og 2,14 gange større end kvinder, der ikke havde været i antibiotikabehandling. Effekten kunne konstateres for alle typer antibiotika og kunne tillige kædes sammen med dødeligheden som følge af kræft.

Ifølge forfatterne kan antibiotikabrug forbindes med kræftrisikoen på grund af påvirkningen af immunsystemet, inflammationsfaktorer eller østrogenmetabolisme. “Disse resultater vækker bekymringer, idet antibiotika anvendes hyppigt og ind imellem uden, at det er nødvendigt”, kommenterer Roberta Ness fra University of Pittsburgh, Pennsylvania. Hun påpeger dog, at undersøgelsens metode indeholder en række svagheder, som kan påvirke resultaterne.

Læs også
Antibiotika – alvorlige følger af forkert brug
Tarmflora, kræft og antibiotika
Planteekstrakter giver håb om nye antibiotika
Glykæmisk indeks, glykæmisk belastning og risiko for brystkræft
Er kræft en menneskeskabt sygdom?
For lidt D-vitamin giver øget kræftrisiko hos rygere
Selen kan måske øge chancerne for at overleve brystkræft
Granatæbler kan måske reducere risikoen for brystkræft

Kilde
Veliver CM, Heckbert SR, Lampe JW et al. Antibiotic use in relation to the risk of breast cancer. JAMA 2004;291:827-35.