Folkesundhed

KOL – en af følgerne af tobaksrygning

KOL (“kronisk obstruktiv lungesygdom”) er en kronisk uhelbredelig sygdom, der primært viser sig ved stigende vejrtrækningsproblemer. Tobaksrøg og visse former for støv fremkalder en kronisk betændelse i luftrør og lungesække, som fører til hoste og åndenød.

  • KOL kaldes også rygerlunger, fordi sygdommen i langt de fleste tilfælde fremkaldes af rygning.
  • Sygdommen er i kraftig vækst og i dag den fjerde hyppigste dødsårsag efter hjertesygdomme, kræft og karsygdomme i hjernen.
  • KOL er den hyppigste årsag til indlæggelse på de medicinske afdelinger.
  • Sygdommen skønnes at koste samfundet 600 mio. kr. i direkte udgifter og i alt 1,75 mia. kr., når tabt produktion medregnes.
  • KOL kan behandles med binyrebarkhormon, luftvejsudvidende medicin og i sygdommens sidste fase ilt og respiratorbehandling. Rehabilitering bl.a. i form af hård fysisk træning er også en effektiv behandling.
  • KOL er på verdensplan den fjerde hyppigste dødsårsag med 2,7 mio. dødsfald og ligger dermed på linje med aids.

Læs også
Rygning er skyld i flest dødsfald
Tobakken – sådan kvitter du den!
Kostfibre kan sænke risikoen for KOL
KOL forværres, når du spiser kød
Rygestop – 12 gode råd
Rygning impliceret i knogleskørhed
Vitaminer og mineraler – hvilke og hvorfor?
Forbrugererfaring: RoliNAT™ klarede rygestop-abstinenser

Kilde
Statens Institut for Folkesundhed, Sundhedsministeriet: Globalt initiativ for kronisk obstruktiv lungesygdom.