Folkesundhed

KOL – en af følgerne af tobaksrygning

KOL (“kronisk obstruktiv lungesygdom”) er en uhelbredelig sygdom, der forbindes tæt med tobaksrygning. Den viser sig primært ved stigende vejrtrækningsproblemer. Tobaksrøg og visse former for støv fremkalder en kronisk betændelse i luftrør og lungesække, som fører til hoste og åndenød.

  • KOL kaldes også rygerlunger, fordi sygdommen i langt de fleste tilfælde fremkaldes af rygning.
  • Sygdommen er i kraftig vækst og i dag den fjerde hyppigste dødsårsag efter hjertesygdomme, kræft og karsygdomme i hjernen.
  • KOL er den hyppigste årsag til indlæggelse på de medicinske afdelinger.
  • Sygdommen skønnes at koste samfundet 600 mio. kr. i direkte udgifter og i alt 1,75 mia. kr., når tabt produktion medregnes.
  • KOL kan behandles med binyrebarkhormon, luftvejsudvidende medicin og i sygdommens sidste fase ilt og respiratorbehandling. Rehabilitering bl.a. i form af hård fysisk træning er også en effektiv behandling.
  • KOL er på verdensplan den fjerde hyppigste dødsårsag med 2,7 mio. dødsfald og ligger dermed på linje med aids.

KOL er en følge af tobaksrygning - RoliNAT kan hjælpe ved rygestopLæs også
Rygning er skyld i flest dødsfald
Tobakken – sådan kvitter du den!
Kostfibre kan sænke risikoen for KOL
KOL forværres, når du spiser kød
Rygestop – 12 gode råd
Rygning impliceret i knogleskørhed
Vitaminer og mineraler – hvilke og hvorfor?
Forbrugererfaring: RoliNAT klarede rygestop-abstinenser

Kilde
Statens Institut for Folkesundhed, Sundhedsministeriet: Globalt initiativ for kronisk obstruktiv lungesygdom.