Mave-/tarmlidelser

Crohn-patienter kan undgå sygdomsforværring

Mange danske Crohn-patienter oplever gentagne sygdomsudbrud med mavesmerter, vægttab og komplikatio­ner, som i sidste ende kan kræve kirurgi. Nu har man dokumentation for, at behandlingsforløb, hvor patienterne kommer tidligere i behandling med de nye, men også dyrere, biologiske lægemidler, kan udsætte tiden til sygdommen blusser op igen. Crohns sygdom er en kronisk betændelsestilstand i tarmen med store følger for patienterne. I alt er 30.000 danskere ramt af en tarmsyg­dom, og 400 danskere får hvert år stillet diagnosen Crohns sygdom.

Crohns sygdom blusser op i perioder og kan ikke helbredes. Op mod 50-66 % af alle danske Crohn-patienter ender med at udvikle en komplikation, der kræver et kirurgisk indgreb på et tidspunkt i sygdomsforlø­bet, og som har store konsekvenser for livskvaliteten. I dag får patienterne tilbudt standardbehandlinger, der dæmper hele immunforsvaret. Det drejer sig om de bivirkningstunge steroid- eller azathioprin-behandlinger. Steroidbe­handlinger kan give måneansigt, humørsvingninger og på længere sigt afkalkning af knoglerne. Men med tiden virker standardbehandlingerne ikke helt så godt, og det giver sygdommen bedre mulighed for at udvikle sig.

Et nyt studie dokumenterer, at hvis man i stedet tidligt i sygdomsforløbet giver patienterne de målrettede biologi­ske lægemidler, som virker der, hvor betændelsen findes i tarmen, kan patienterne opnå ro i sygdommen (remission) uden steroidbehandling. De nye behandlinger kan formindske antallet af gange, patienten oplever et sygdomsudbrud, hvilket har stor betydning for patientens livskvalitet og videre sygdomsforløb.

Studiet vurderede effekten af det biologiske lægemiddel Remicade med standardbehandlingen azathioprin. Studiet (SONIC) viser, at 44 % af de patienter, der fik Remicade som enkeltstofsbehandling, og 57 % af de patienter, som fik Remicade i kombination med azathioprin opnåede steroidfri remission. Derimod opnåede kun 31 % af de patienter, som fik azathioprin alene, steroidfri remission.

Læs også
Hvad er Crohns sygdom?
Crohns syge og mælk
Boswellia kan lindre visse autoimmune sygdomme
Tarmbetændelse: Risikoen øges af smertestillende medicin
Styrk kroppen mod betændelse!
Svampegifte kan måske øge risikoen for kronisk tarmbetændelse
Amning beskytter mod tarmsygdomme

Kilde
pharma januar 2009.