Folkesundhed K-vitamin

K2-vitamin nedsætter risikoen for leverkræft

Næsten 8 % af de kvinder, der lider skrumpelever forårsaget af en virusinfektion, er i farezonen for at udvikle leverkræft, men ifølge japanske forskere kan K2-vitamin i betydelig grad mindske denne risiko.

Deres forsøg viste, at K2-vitamin nedsætter risikoen for at udvikle hepatocellulært carcinom blandt kvinder med viral cirrhose, for­mentlig ved at udsætte dannelsen af kræftcellerne. Forsøget omfattede 40 kvinder med diag­nosen viral cirrhose, hvoraf 21 tilfældigt udvalgte fik 45 mg K2-vitamin dagligt. Alle patienter fik tillige både kostvejledning og symptombehandling for ascites (abnorm dannelse af væske i bughulen).

K2-vitamin kan medvirke til at reducere risikoen for leverkræftGennem opfølgningsperioden på mere end syv år blev den del af patienterne, som udviklede hepa­tocellulært carcinom, betydeligt mindre i den behandlede gruppe (2 ud af 21 patienter) i forhold til kontrolgruppen (9 ud af 19 patienter). Alle tilfælde var nye diagnoser i tidlige kræftstadier. Den årli­ge forekomst af hepatocellulært carcinom var 1,6 % i den behandlede gruppe sammenlignet med 8,8 % i den ubehandlede gruppe og 7,9 % blandt alle tilfælde af viral cirrhose i befolkningen.

Forskerne mener, at geranylgeraniol – en sidekæde af K2-vitamin – fremkalder celledød i kræftcel­ler. De antyder dermed, at geranylgeraniol muligvis spiller en vigtig rolle i hæmningen af cellevæk­sten. De skriver: ”Forsøget tyder på, at K2-vitamin kan mindske risikoen for hepatocellulært carci­nom til ca. 20 % sammenlignet med kontrolgruppen”, og tilføjer, at disse foreløbige resultater bør bekræftes af et randomiseret, kontrolleret multicenter-forsøg.

Læs også
K2-vitamin er godt for kredsløbet
K-vitamin og kræft
Marietidselekstrakt undertrykker leverkræft
Tips til en sund lever
Multivitaminer medvirker til at forebygge kræft hos mænd
Anprisninger: K-vitamin

Kilde
Habu D et al. Role of vitamin K2 in the development of hepatocellular carcinoma in women with viral cirrhosis of the liver. JAMA, 2004;292(3):358.