Folkesundhed Godt at vide

Pesticider øger risikoen for kræftsygdomme

Intensivt landbrug kan fremme udviklingen af kræftsygdomme, viser den heromtalte undersøgelse fra Costa Rica.

Antallet af lungekræfttilfælde er dobbelt så højt i regioner, hvor der sprøjtes store mængder pesticider ud på markerne, i forhold til de egne, hvor der kun bruges små mængder. Hos kvinder sti­ger antallet af tilfælde af hormonafhængige kræftsygdomme. I kaffe- og bananplantagerne er der en tydelig tendens til, at brugen af paraquat og blyarsenat fremmer hudkræft.

Ikke kun blandt landbrugsarbejderne, men også hos befolkningen i de omkringliggende egne kunne man konstatere en stigning i antallet af sygdomme – et tegn på, at pesticider spreder sig vidt omkring.

Læs også
Noget om pesticider og deres virkning
Planteøstrogener kan reducere risikoen for lungekræft
Antioxidanter fra kosten kan måske medvirke til at forebygge kræft
Symptomer på kræftsygdomme
Curcumin har en positiv indvirkning på kræftsygdomme
Parkinsons fremmes muligvis af pesticider
Pesticider og Parkinsons
Kemoterapeutisk middel kan medvirke til at sprede kræft

Kilde
Wesselin C et al. Geographical differences of cancer incidence in
Costa Rica in relation to environmental and occupational pesticide exposure. International Journal of Epidemiology 28/S. 365-374, 1999.