Godt at vide

Methamfetamin – et stærkt afhængighedsskabende stof

Methamfetamin – også kaldet Ice eller Crystal – holdt sit indtog på den tyske narko-scene for flere år siden. At stoffet først og fremmest findes i Sachsen, Thüring og Nordbayern, skyldes dets oprindelse: Det krystallinske pulver blev i begyndelsen fremstillet i tjekkiske medicinlaboratorier.

På techno og rave party-scenerne i Berlin, Köln og andre tyske storbyer er methamfetamin allerede blevet en konkurrent til den noget dyrere kokain. Gadeprisen er 50-65 euro pr. gram, og stof­fet er også meget udbredt i bøssemiljøer. Ligesom kokain sniffes det primært ved hjælp af små pa­pirrør eller ryges i glaspiber. Det mindsker smertefornemmelsen, fjerner sult og tørst – og man bli­ver meget hurtigt meget afhængig af det. Det narkotiske middel har da også allerede krævet de første dødsofre i Tyskland, bl.a. 16-årige Ka­tharina fra Leipzig, som i 2004 efter en nytårsfest i techno-klubben ”1040” fór vild på vej hjem og blev kørt over af et tog. Ved obduktionen af hendes lig fandt man methamfetamin i hendes blod.

Der er lang tradition for fremstilling af methamfetamin i Tjekkiet: Under 2. verdenskrig producere­de de nordböhmiske kemifabrikker det stimulerende middel Pervetin, som tog trætheden hos ja­panske kamikaze-flyvere og tyske jagerpiloter. Derfor går ice i Tyskland også under navnet ”Hitler-Speed”.

Læs også
Overblik over rusmidler og deres virkning
FN advarer om et Europa på kokain
Medicinafhængighed
Medicin ved fødsel kan give afhængighed senere i livet
Fosterskader og epilepsimedicin