Godt at vide

Undersøgelse afdækker kræftrisikoen fra røntgenstråler

Røntgenbestråling i forbindelse med diagnostiske undersøgelser medfører en betydelig kræftrisiko.

“Diagnostiske røntgenstråler er den største menneskeskabte strålingskilde, som samfundet udsættes for”, skriver Amy Berrington fra University of Oxford, der har ledet undersøgelsen, publiceret i The Lancet, med data fra 14 lande. “Risikoen for et enkelt individ er sandsynligvis ringe, idet stråledoser normalt er lave, dvs. under 10 mGy. Men det store antal personer, som hvert år udsættes for røntgenstrålerne, betyder, at selv små individuelle risici kan medføre et betydeligt antal kræfttilfælde”.

I studiet kombinerede forfatterne data om frekvensen af røntgenundersøgelser (fx almindelig røntgen af thorax eller CT af columna lumbalis) med de anslåede stråledoser på forskellige organer. Resultaterne viser, at den samlede risiko ved 75-årsalderen ligger mellem 0,5 % og 1,8 %, med undtagelse af Japan (3 %), som har verdens højeste anslåede eksposition pr. år. Andre lande i studiet havde følgende risici: USA (0,9 %), Sverige (1,1 %), Norge (1,3 %) og Tyskland (1,3 %). Danmark var ikke inkluderet i studiet. “Det kan ikke udelukkes, at disse risici er overvurderet, men det er usandsynligt, at de blev undervurderet”, skriver forfatterne.

“Der er klart en risiko, men hvor stor den er, kan diskuteres. Beregningerne bygger på mange antagelser. Man må aldrig glemme de mange fordele relevant anvendelse af røntgenstråler giver”, kommenterer Henrik Segelcke Thomsen fra Afdelingen for Røntgen og Skanning, Herlev og Gentofte Hospital.

Læs også
Røntgen bruges i et faretruende omfang
Naturlig betacaroten beskytter mod røntgenstråler
Farlige stråler fra mikrobølgeovne
Strålebehandling kan skade knoglerne
Carsten Vagn-Hansen: Gurkemeje mod stråleskader og kræft
Er DDT kræftfremkaldende?

Kilde
de Gonzalez AB, Darby S. Risk of cancer from diagnostic X-rays: estimates for the UK and 14 other countries. Lancet 2004;363:345-51.