Godt at vide

Luftforurening – sådan gør vi noget ved virkningerne

Hjerteanfald kan skyldes luftforurening! Storbritannien ramt af hjertefarlig forurening hver femte dag! Nyt forsøg undersøger helbredsskader som følge af luftforurening! 

Hvis man skal dømme efter disse udtalelser fra henholdsvis Coronary Prevention Group, Friends of the Earth og British Lung Foundation, har virkningen af Clean Air Act fra 1950’erne været ret kortlivet: Forurening er igen blevet et alvorligt problem, og det ser ud til, at det er kommet for at blive. Daglig overvågning af ozonlaget har således vist, at WHOs retningslinjer regelmæssigt overskrides over det meste af Europa. ‘Traditionelle’ forurenere er som resultat af ovennævnte lov blevet erstattet af nye som fx ozon, nitrogendioxid og partikler, primært fra bilernes udstødningsgas.

Førende lungespecialist dr. Frank Kelly, som leder afdelingen for lungebiologi ved Rayne Institute i London, siger: “Man har indtil fornylig ikke været klar over omfanget af dette voksende problem, og man har efter al sandsynlighed også undervurderet det, men der er ny betydelig bekymring over de mulige indvirkninger på vores helbred”.

Ozon er en af de kraftigste oxidanter, vi kender til, og mange forsøg har vist en negativ sammenhæng mellem ozonkoncentrationen i den omgivende luft og lungefunktion. Alle kropsvæv er sårbare over for iltningsskader, men det gælder i særdeleshed lungerne, fordi de konstant udsættes for gasser, dampe og partikler i luften, og mange af disse er stærkt iltende. Ozon menes at have mange af sine skadelige virkninger i form af reaktioner fra frie radikaler, og det første mål er de antioxidante elementer i væsken i lungevæggen. Man har derfor fremsat den teori, at kroppens antioxidantstatus kan være en væsentlig faktor, når man skal vurdere risikoen for forureningsfremkaldt lungesygdom. Dr. Kelly og hans forskerhold har undersøgt denne sammenhæng: “Foreløbig ved vi kun meget lidt om denne første forsvarslinje i lungerne”, siger Dr. Kelly. “Men jeg håber, at igangværende forsøg både i vores laboratorium og hos andre snart vil kaste nyt lys over de sundhedsfremmende egenskaber ved antioxidanter mod luftforurenende stoffer som ozon”.

Toksiner i forurenet luft sættes meget ofte i forbindelse med nedsat lungefunktion – uanset om det gælder astma, bronkitis, emfysem eller endog lungekræft. Det er ikke videnskabeligt bevist, men mange eksperter mener, at stigningen i antallet af astmatilfælde i de senere år i hvert fald til dels kan tilskrives toksiner.

Og måske endnu mere bekymrende er sammenhængen mellem partikelforurening og risikoen for hjerteanfald og hjerneblødning. British Lung Foundation har gennemført et fem år langt forsøg, og en talsmand, dr. Simon Taggart, siger: “Der er nu masser af beviser fra Storbritannien, USA og resten af Europa, der sætter partikelforurening i forbindelse med dødelighed – over 10.000 for tidlige dødsfald om året i Storbritannien kan skyldes denne type forurening”.

Eftersom vi regelmæssigt overskrider WHOs retningslinjer for en lang række forurenende stoffer, og mængden af trafik på vores veje vil blive næsten  fordoblet fra 1995 til 2025, er den potentielle sundhedsfare enorm. For ikke-rygere, der lever sammen med en ryger, er udsigterne endnu værre: Forsøg offentliggjort i BMJ viser, at ikke-rygere, der udsættes for passiv rygning, har 26 % højere risiko for at udvikle lungekræft og 23 % højere risiko for hjertesygdom.

Det vil tage endnu mange års forskning at forstå den fulde konsekvens af luftforurening på vores luftveje og kredsløb. I mellemtiden er dr. Kelly og hans forskerteam især koncentreret om det såkaldte Epithelial Lining Fluid (ELF). Det er det tynde, vandige lag med masser af antioxidanter, som danner en beskyttende barriere over lungecellerne. “Jeg er sikker på, at lungehindens evne til at modstå de skadelige virkninger af iltningsbelastning i signifikant grad påvirkes af antioxidanter i ELF. Vores forsøg indtil nu viser, at den luftforurening, vi normalt oplever her i landet, rent faktisk har en negativ indvirkning på antioxidanterne i ELF og kan forårsage lungeskader”.

Forskning gennemført af dr. Carol Trenga ved University of Washington School of Public Health and Community Medicine i Seattle viser, at tilskud af E- og C-vitamin kan være godt for astmatikere. Forsøget overvågede 17 astmatikere, som tog daglige tilskud af E- og C-vitamin i en periode på fem uger efterfulgt af placebo i yderligere fem uger. Ved afslutningen af de to femugers-perioder blev deltagerne udsat for luft indeholdende ozon og svovldioxid, mens de gik på et løbebånd. Alle var i stand til at trække vejret mere ubesværet efter perioden med tilskud. Dr. Trenga siger: “Vores resultater viser, at en kombination af  antioxidante vitaminer kan være en god hjælp for astmatikere, der er følsomme overfor luftforurening”.

Britiske forskere ved Frenchay Hospital i Bristol har på basis af et nyligt offentliggjort forsøg med 178 mænd og kvinder i alderen 70 og derover påvist, at E-vitamin kan beskytte lungefunktionen hos ældre.

Læs også
Luftforurening går lige i hjertet
Omega-3 beskytter mod virkningerne af luftforurening
Forurenet luft kan påvirke blodtrykket
Forurening kan ændre vores celler
Forurenet luft er ligeså sundhedsskadeligt som passiv rygning
Passiv rygning øger risikoen for lungekræft
E-vitamin: Hvad er det, og hvad gør det?
C-vitamin – hvad skal jeg med det?
Antioxidanter – det bedste forsvar mod frie radikaler

Kilder
Coronary Prevention Group, pressemeddelelse 5/8-97
Friends of the Earth, pressemeddelelse 25/9-97
British Lung Foundation, pressemeddelelse 27/10-97
National Asthma Campaign Audit, 1997/98
Environment – a new key area for health of the Nation, BMJ 9/11-96, v. 313, 7066, p. 1197(3)
Passive smoking: history repeats itself, BMJ 18/10-97, v 315, 7114
Trenga C, præsentation ved American Lung Association/American Thoracic Society International Conference, 20/5-97
Dow L et al. Does dietary intake of vitamins C and E influence lung function in older people? Am J. Respiratory and Critical Care Medicine (nov 1996) 154(5:1401-4 (1073-449X).