Fosfor Godt at vide

Anprisninger: Fosfor

Her får du en liste over de anprisninger af fosfor, som er godkendt af EFSA (European Food Safety Authority). Fosfor er grundstof nr. 15 i det periodiske system og har atomtegn P (for phosphor).

Fosfor indgår i mange forskellige systemer i kroppen. Kroppens energiform, ATP (adenosintrifosfat), består foruden stoffet adenosin af tre fosforbindinger, som er meget energirige, når de indgår i kemiske processer. Vores DNA er opbygget af bl.a. fosfatbindinger. Det bruges af kroppen til at nedbryde sukker (glukose) til energi og indgår i cellemembraner som fedtsyre. Endeligt indgår fosfor sammen med calcium i opbygningen af knoglemasse.

Godkendte EFSA-anprisninger

Følgende anprisninger er godkendt af EFSA for fosfor og må derfor anvendes til markedsføring af produkter indeholdende fosfor:

  • Anprisninger: FosforFosfor bidrager til et normalt energistofskifte.
  • Fosfor bidrager til cellemembranernes normale funktion.
  • Fosfor bidrager til at vedligeholde normale knogler.
  • Fosfor bidrager til at vedligeholde normale tænder.

Mangel på fosfor

Optagelsen af fosfor fra maden er normalt god og effektiv, så mangel på stoffet ses kun sjældent.

Symptomer på fosformangel er muskelsvaghed, nedsat appetit og ildebefindende. Der er også øget risiko for afkalkning af knoglerne.

Hvordan får jeg fosfor?

Fosfor findes primært i kød, mælk, kornprodukter og bælgfrugter. Fosfor er sjældent tilsat multivitamin-/mineralpræparater, da stoffet findes i stort set alle fødevarer, og det derfor er let at få dækket det daglige behov.

Læs også
Hvad er fosfor?
Urinsyre og syre/base-balancen – mere end bare basedannende kost og gigt
PQQ – et nyt anti-aging kosttilskud?
Sundhedsanprisninger
EFSA, anprisninger og ytringsfrihed

Kilder
Lisbeth Hagerup: Naturens Vitaminer & Mineraler, 9. udgave, 2014, forlaget Hagerup Andersen
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=celex%3A02012R0432-20160101
https://netdoktor.dk/vitaminer/fosfor.htm