Godt at vide

Hippokrates-eden

Hippokrates, lægevidenskabens fader, blev født 460 år før Kristi fødsel og var den første, der befriede medicinen fra troldmænds og præsters hænder, og som klassificerede og indførte diagnosticerings- og behandlingsmetoder. Også i dag gælder Hippokrates-eden som grundlag for alle lægers etik:

Jeg sværger ved lægeguden Apollon og Asklepios og Hygeia og Panakeia og alle andre guder og gudinder, som skal vidne på, at jeg efter magt og evne opfylder dette løfte og indholdet i denne tekst,

  • at jeg vil anse ham, der har givet mig denne kundskab, for mine forældres lige, og at jeg vil gøre ham til en ven i mit liv og tilbyde ham alt, hvad han kunne have fornødent af det, der er mit, og anse hans efterkommere for mine søskende og lære dem denne kunst, dersom de ønsker det, uden løn eller kontrakt,
  • at jeg vil videregive mine anvisninger og råd samt alt, hvad jeg har hørt og ved, til mine børn og til hans børn, der har givet mig denne kundskab samt de elever, jeg har indgået aftale med ved ed ifølge lægepraksis, og ikke til nogen anden,
  • at jeg vil benytte den helbredende diæt til nytte for de syge efter magt og evne og beskytte dem mod enhver skade og uretfærdighed,
  • at jeg ikke til nogen giver dødbringende medicin, selv om de beder mig om det, ej heller rådgive om dette. Endvidere ikke at give noget abortfremkaldende middel til en kvinde,
  • at bevare mit liv og min kundskab rent og uplettet, at undgå at operere dem, der lider af nyresten, men overlade dette til de erfarne,
  • at i alle hjem jeg kaldes til at indtræde til gavn for den syge, at afholde mig fra enhver overlagt uretfærdighed og uetisk gerning samt enhver seksuel omgang med kvinde eller mand, frie såvel som slaver,
  • at tie om alt, hvad jeg ser eller hører under min behandling eller uden for denne i menneskets hverdag, alt, hvad der ikke kommer andre ved, eftersom dette er sagt i fortrolighed.

Måtte jeg, så længe jeg overholder dette løfte og ikke overtræder det, få et godt liv og have held i min kunst og få et godt navn hos alle mennesker. Overtræder jeg derimod mit løfte og bliver løftebryder, måtte jeg da lide det modsatte.

Læs også
Sundhedsvæsenet begår de samme fejl igen og igen
Læger siger nej tak til de operationer, de foretager på patienterne
Folk ved besked om eget helbred
Et godt lægebesøg – hvad er det?
Lægekunst og naturlægekunst fra Hippokrates til Paracelsus
Kirstine Nolfi: Lægen, der helbredte med levende føde
Mikkel Hindhede gik imod strømmen