Folkesundhed

Folk ved besked om eget helbred

Rundt om i verden findes der ef­terhånden 20-30 undersøgelser, som dokumenterer, at man kan stole på folk, hvis de siger, de har det skidt. Rapporterne er enige om, at man ved sådanne svar får en vigtig oplysning. Svarene for­udsiger noget om risikoen for at dø i de følgende år. Forholdsvis mange af dem, som har det skidt, dør.

Folks svar giver tilsyneladen­de også spådomme om fremti­digt forbrug af medicin, sygefra­vær, indlæggelser på sygehus, ar­bejdsløshed og førtidspensione­ring. Jo dårligere, man selv ople­ver sit helbred, des mere medi­cin kommer man til at tage, og des oftere må man blive hjemme eller indlægges på sygehus. Det svækkede helbred kan også nemt føre til, at man midlerti­digt eller permanent skubbes ud af arbejdsmarkedet.

Læs også
Patienterne forbereder sig – men siger det ikke til lægen
Lægerne er blevet mere opmærksomme på mangelsygdomme
Lægekunst og naturlægekunst fra Hippokrates til Paracelsus
Sådan beskytter du dit helbred mod et aldrende immunforsvar
Vi køber livsfarlig medicin på nettet