Folkesundhed Naturmidler

Ginseng kan måske medvirke til at behandle skizofreni

En type asiatisk ginseng viser lovende resultater til lindring af skizofreni-symptomer, som ellers kan være hårdnakkede at behandle.

3,2 millioner amerikanere er ramt af skizofreni. Selvom der ikke findes nogen egentlig kur, er anti-psykotiske midler meget effektive til at reducere dét, lægerne kalder “positive” symptomer – hallucinationer, vrangforestillinger og forstyrret tankegang. Men det mest invaliderende er de ‘negative’ symptomer og mentale handicaps, siger leder af National Institute of Mental Health, Thomas Insel, M.D. De omfatter mangel på følelsesmæssigt udtryk, manglende glæde eller motivation i dagligdagen og manglende evne til at føre en meningsfyldt samtale – selv i tilfælde, hvor patienten tvinges til at interagere med andre.

Dyre- og laboratorieforsøg tyder på, at Panax ginseng påvirker nogle af de samme hjernereceptorer som de medicinske præparater, der er udviklet til at behandle både negative og positive symptomer på skizofreni, lyder det fra canadiske forskere.

De har undersøgt virkningen af Panax ginseng på 42 skizofreni-patienter, som led under negative symptomer på trods af behandling med antipsykotisk medicin.

Ginseng kan måske medvirke til at behandle skizofreniGinseng og skizofreni-symptomer

Patienterne fik enten én af to doser Panax ginseng eller placebo i en periode på otte uger. Derefter krydsede man over, så de patienter, der fik ginseng, gik over til placebo i en tilsvarende periode – og omvendt. Patienterne fortsatte med at tage deres anti-psykotiske medicin under forsøget.

Resultaterne viste, at patienterne kun havde halvt så stor risiko for mangel på følelsesmæssigt udtryk ved den højeste dosis (200 mg) ginseng i forhold til placebo. Den høje dosis reducerede også i statistisk signifikant grad de øvrige negative symptomer, siger Simon S. Chiu, M.D., Ph.D., professor i psykiatri ved University of Western Ontario. “Modsat vores forventninger fortsatte ginsengens symptom-reducerende virkning efter, at patienterne var ‘krydset over’ til den modsatte form for behandling”.

Bivirkninger, bl.a. mundtørhed og forstoppelse, var ikke mere fremherskende ved ginseng-behandling i forhold til placebo.

Chiu siger: “Det er for tidligt at sige til folk, at de skal tage ginseng mod skizofreni, men stoffet har vist lovende takter som komplement til andre anti-psykotiske midler”. Der er grundlag for at foretage et større og længerevarende forsøg, hvor man undersøger asiatisk ginseng over for placebo til skizofreni-patienter, hvis negative symptomer fortsætter ved indtagelse af anti-psykotisk medicin, tilføjer han.

Læs også
Skizofrene har lavere antioxidantstatus
Gravides jernmangel øger risikoen for skizofreni hos børnene
A. O. Hansen: Ginseng – sensationen blandt planterne
Ginkgo og ginseng kan måske påvirke narkose ved operationer
Rød ginseng har en let blodtrykssænkende virkning
Ginseng-undersøgelsen 1987
Ginseng-undersøgelsen 1991