Naturmidlernes historie og pionerer Sund kost og livsstil

Alma Nissen: Jeg spiser hvidløg som bolsjer!

“Og det er sikkert forklaringen på, at jeg i dag er 92 år og stadig har Brandal Helsehjem syd for Stockholm”, fastslår Alma Nissen som er blevet kaldt helsesektorens Grand Old Lady. “Hvidløg kalder jeg for Na­turens penicillin, for jeg har al­drig nogen sidde set en infek­tion, der har kunnet modstå at komme i berøring med hvidløg. Bakterierne falder som keg­ler, når de møder hvidløget. Dette møde havde bakteri­erne ikke ventet. Men den overraskelse får alle bakterier her på Brandal Helsehjem syd for Stockholm.”

Ordene kommer fra den 92-årige danskfødte Alma Nissen, som gennem 35 år har været helsehjemsleder i Pers­hagen nær Södertälje i Sve­rige. Trods sine 92 år arbejder Alma Nissen fra tidlig morgen til sen aften for at give råd og vejledning til gæster. Hvidløg og kartoffelvand er hovedin­gredienserne i hendes kur, som hun bruger imod syg­domme som gigt, psoriasis, migræne, astma og eksem.

Alma Nissen: Jeg spiser hvidløg som bolsjer!

En slags fastekur

“Min kartoffelvandskur er en slags fastekur”, fortæller Alma Nissen. “Patienterne drikker ca. en liter kartoffelvand tre gange dagligt. Vi bruger 1 kilo biody­namisk dyrkede kartofler, som med skræl på skæres i meget tynde skiver – sammen med løg, persille, porre og selleri­top. Suppen koger i en time, og derpå sies den. Det giver en dejlig kartoffelsuppe, som er basisk. Mens kartoffelsuppen drik­kes, spises rå hvidløg sammen med små stykker æble. Des­uden et eller to glas hørfrø, som modvirker svie i slimhinderne på grund af hvidløgene.”

“Jeg sætter utrolig stor pris på hvidløget, både i min behandling af patienter, og til person­ligt brug. At hvidløg så også har den virkning, at man kommer til at sidde mutters-alene i fx en tog-kupe, ja, det må man tage fra den humoristiske side. Det er jo desværre rigtigt, at det tager et stykke tid, inden folk vænner sig til lugten af hvidløg.”

“Problemet løses, når alle be­gynder at spise hvidløg. Og det gør alle her på Brandal Helse­hjem. Her nyder vi den dejlige duft af ”Naturens penicillin”, smiler Alma Nissen.

Hvad kan hvidløget

Mange hundrede års erfa­ringer har vist, at hvidløg er et af de bedste naturmidler, vi har. Det er fremmende for ap­petit og fordøjelse og samtidig er det bakteriedræbende. Man har brugt hvidløg mod blærebetændelse, prostata-, æggestoks- og bihulebetæn­delse, infektion i kæbehule, pandehule og i ører. Ja, alle in­fektioner i lukkede hulrum kan påvirkes af hvidløg.

“Mange patienter er kommet til mig med bensår, som de er gået med i lang tid uden at helbredelse har været mulig ad traditionel vej. Min fremgangsmåde over for fx bensår er meget enkel: Jeg tager et me­dicinglas med skruelåg. En tredjedel af glasset fylder jeg op med presset hvidløg, og de to tredjedele med koldpresset olie. Glassets indhold bruger jeg til at væde et kompres, som lægges på såret. I samme sekund, jeg lægger dette kompres, der er vædet i hvidløgsolie på, standser stafy­lokokkernes cellevækst. Så har hudcellerne deres store chance, og såret heles ud fra kanterne.”

Hvor mange hvidløg spiser du selv dagligt, Alma Nissen?

“Det er mange. Hver ene­ste gang, jeg får mulighed for det, snupper jeg et hvidløg i forbifarten! Jeg har en trang til hvidløg, på samme måde som mange børn har trang til bol­sjer. Gennemsnitligt spiser jeg vel 10 fed hvidløg om dagen. Det medfører, at jeg altid er fri for at være forkølet og at have ondt i halsen.”

“Og nu skal I høre noget in­teressant: Jeg har en teori om, at hvidløg ophæver forkalkning. Efter at jeg er begyndt at spise hvidløg, drikke kartoffelvand og spise den vegetariske kost, kan jeg huske helt tilbage tit min allertidligste barndom. Det er dejligt! Da jeg var 50 år, følte jeg mig som 90-årig. Nu er jeg 92 år, men føler mig som en på 50. Det går altså den rigtige vej!! Bl.a. takket være hvidløg og kartoffelvand”.

Migrænen forsvandt

“I mange år havde jeg mi­græne”, fortæller Alma Nissen. “Når migrænen meldte sig, så jeg ikke anden udvej end at få fat i en læge så hurtigt som muligt, og så fik jeg en indsprøjtning… Smerten dundrede i takt med pulsen. Derfor kom jeg på den tanke, at der kunne være tale om en lille begyndende forkalkning i hjernen. Hvis en forsnævring af blo­dets indgang tit hjernen skyld­tes en forkalkning, så var det måske samme art forkalkning, der havde sat sig på mine tæn­der, tænkte jeg.”

“Jeg gik dengang tit tandlæge og fik tandsten fjernet et par gange om året. Men efter at jeg begyndte at spise den basiske mineralrige kost og hvidløg – samt drikke kartoffelvand, var det slut med tandsten. Og min migræne forsvandt på samme tid. Når tandsten og migræne kan forsvinde, så kan hjerne-, hjerte- og åreforkalkning måske også forsvinde. Jeg tror det!”

Livsføringsfejl

“I stedet for betegnelsen ‘sygdomme’ vil jeg hellere bruge ordet ‘livsføringsfejl’. Det er ikke alene kosten, det er galt med. Det er også den måde, vi lever på. Det stres­sede liv, vi fører. Vi skal have passende mo­tion, passende hvile, og i det hele taget skal vi leve et for­standigt liv og ikke gøre nat til dag. Nutidsmennesket rejser sig af sin seng, sætter sig i sin stol, og fylder sig med alt, hvad der kommer indenfor arms længde: Kaffe, bacon, æg, søde marmelader og masser af hvidt sukker. Er der nogen, der tror, at en celle-stat kan være tjent med det? – Nej vel!”

“Derefter vælter man ud i en bil og sidder der kilometer efter kilometer, går hen til en kon­torstol og sidder adskillige ti­mer, går nogle få skridt og sid­der ved et bord og spiser noget, som man ikke skal have: Kød, æg, fedt og drikker øl og kaffe – går tilbage tit kontorstolen, kører hjem i bilen, sætter sig til et veldækket bord igen med alt det, man ikke skal have, place­rer sig derpå foran TV, for nogle timer senere at vælte over i en seng, hvor man sover for lukkede vinduer… Er der nogen, der tror, at man i det lange løb kan blive ved med at være rask med en sådan livsførelse, ja, så tror man fejl!”

Livets skole

Hvad er din baggrund for at være leder af Brandal Helse­hjem, Alma Nissen?

“Ja, jeg har gået i ‘Livets skole’. Og så har jeg lært af na­turen. Desuden havde jeg en klog mor, som var klar over kartoffelvands positive virk­ning over for gigt. Min mors erfaringer kom mig til gode, da jeg selv blev ca. 50 år. Da fik jeg et så alvorligt angreb af gigt, at jeg sad som fange i min egen krop. I hvert eneste led havde jeg ondt. Til slut låstes mine kæber. Jeg var helt ude af stand tit at spise de 20 tabletter, jeg var ordineret dagligt.”

“Pludselig kom jeg i tanker om, hvad min mor havde lært mig som barn. Jeg begyndte at drikke et afkog af kartofler og urter. Det gjorde jeg i 40 dage. Nu skete der noget fantas­tisk: Det var fuldstændig, som om min sygdom smeltede. Ja, sygdommen forlod faktisk min krop som is, der smelter. Det var de urinsure kalksalte, der blev neutraliseret med det basi­ske mineral fra kartoflerne.”

Videnskabelige beviser vs. praktiske resultater

“Og at jeg har ret i dette, ja, det har jeg senere set i tusindvis af beviser på her på Brandal Helsehjem. Flere siger, at jeg mangler et videnskabeligt bevis for, at jeg kan påvirke gigt. Hertil jeg vil svare, at det må være det prak­tiske resultat, der tæller, indtil et videnskabeligt kan fremlæg­ges. Heldigvis indser flere og flere læger dette, og de er mere eller mindre i det skjulte kom­met her på helsehjemmet for at blive undervist af mig. Mit mål er, at mine arbejds­metoder skal overtages af læ­gerne. Men en betingelse for det er, at lægernes uddannelse ændres, så de i højere grad end nu sætter sig ind i ernæringens betydning for sygdomsbe­handling. Jeg håber meget, at dette ønske snart går i opfyl­delse”, slutter 92-årige Alma Nissen.

Magt, ære og penge har Alma Nissen aldrig stræbt efter. Hun har viet sit liv til at hjælpe andre til at blive raske. Den tapre lille sundhedsapostel har gennem årene haft ikke så lidt modvind. At gæsterne har livet op og fået det bedre, har været hendes belønning og lykke. Hun er modig, hun er stædig og orker tilsyneladende alt. Man glemmer let, at hun snart fylder 93. Men alder er uden betydning for Alma Nissen:

“Det er sjovt at leve”, siger hun med et glimt i øjet. “Her vil jeg blive, til Han deroppe henter mig. Aldrig i mit liv har jeg været så lykkelig som her på Brandal.”

Peter Laursen, Sundhedsbladet 1989

Læs også
Alma Nissens fastekur
Fastens fysiologi
Faste – og nogle af pionererne
Periodisk faste – er det noget for dig?
Tre gode forslag til fastekure
Hvidløg har masser af gode egenskaber
Hvidløgets helbredende kraft
Olie – varm-eller koldpresset?
Hvorfor mister man smagssansen?
Alma Nissens galdestens-, astma- og bronkitiskure
Bagte kartofler med stuvede champignoner

Alma Nissen: Jeg spiser hvidløg som bolsjer!

Alma Nissen, født 1897 i Danmark, død 1991 i Sverige, ledede i 35 år Brandal Helsehjem i Sverige, hvor hun med fastesystemer og kostplaner behandlede tusinder af patienter for bl.a. gigt, psoriasis, astma, lungebetændelse, herpes, galdesten og migræne