Godt at vide Sund kost og livsstil

Fru Johnson – et eksempel til efterfølgelse

I 1977 blev der i Washington afholdt en konfe­rence, på hvilken alderdomspro­blemerne blev drøftet. Formålet var at finde nye metoder til at gøre menneskelivet længere og lykkeligere. Der blev forelagt mange kendsgerninger om vores gamle, men der var navnlig en kendsgerning, som gjorde sig gældende: At leve et lykkeligt liv i alderdommen er ikke ensbety­dende med at være henvist til sygesengen; hvis man skal have glæde af sin alderdom, må man først og fremmest bevare sit hel­bred, sin styrke og sine ånds­evner.

På konferencen optrådte en lille kvinde, som var et levende bevis på, at et menneskeliv kan være hundrede år fulde af sund­hed og lykke, og det var ikke no­get under, at hun samlede en uhyre opmærksomhed omkring sig. En deltager på konferencen fortæller:

“Fru Adelaide Johnson er billedhuggerinde, og hun er 104 år gammel. Hun bor i Washing­ton, og hun er stadig i fuld aktivi­tet. Hun har krydset Atlanten 78 gange, har studeret kunst i Europa og er blevet forestillet ved det engelske hof. Hun har mo­delleret adskillige berømtheder, og hendes mest kendte arbejde er det kæmpemæssige kvinde­monument, som forestiller de amerikanske kvindesagsforkæmpere, og som står i Washington.

George Bernard Shaw udtalte om hendes arbejder: ”Det er ikke sta­tuer, men levende mennesker.” Det lader til, at fru Johnson selv er næsten lige så uforgængelig som det marmor, hvoraf hun har skabt sin berømmelse.

”Jeg har altid fulgt den lige og smalle vej, og derfor har jeg en ren samvittighed,” udtalte hun. Hun har aldrig tilsluttet sig noget bestemt trossamfund, men hun har tjent Gud på sin egen måde. Hun tror på Gud og på Bibelen og siger selv, at hun ikke ville have kunnet leve så lange og udrettet så meget uden Guds hjælp og velsignelse.

Hun sagde også: ”Jeg har været det, som jeg mest ønskede at være – kunstner.” Kunsten har været den røde tråd i hendes lange og værdifulde tilværelse. Hun har altid selv været lykkelig og arbejdet flittigt, og hun giver sine medmennesker disse råd: ”Man må arbejde for at kunne leve længe og lykkeligt! Arbejdet holder frygten og bekymringerne på afstand. Og man behøver på ingen måde en mængde penge for at være lykkelig!” Fru John­son har aldrig været økonomisk uafhængig, men hun har aldrig gjort sig bekymringer af den grund, og på en eller anden måde lykkedes det hende altid at tjene, hvad hun havde brug for – så længe hun stolede på Gud.

Efter hendes mening betyder kosten og sunde livsvaner også uhyre meget. Vi blev forbavsede, da hun fortalte, at hun udeluk­kende lever af mælk, æg og grøntsager. I de sidste 50 år har hun hverken spist fisk, kød eller fjerkræ. Kærnemælk, ost, æg, nødder og grønsager dækker hendes daglige proteinbehov.

Hun spiser aldrig søde desser­ter, men afslutter måltidet med frisk eller lynfrossen frugt. Tidli­gere spiste hun tre måltider dag­lig, men i de senere år er hun gået over til at spise fem mindre og lettere måltider om dagen. Et par af disse måltider er dog kun små ”opstrammere” i form af frugt­saft eller grønsagssaft.

Fru Johnson ryger ikke og rører aldrig spiritus. Medicin og vi­taminpiller tager hun kun, når hun er syg, og hendes læge ordi­nerer det.

”Hvorfor bliver andre menne­sker ikke lige så gamle som De?” spurgte vi.

”Det luksusbetonede liv gør alt for mange mennesker blod­agtige,” svarede hun. ”Tilværelsen er blevet nem og behagelig, og det er skyld i, at vi har mistet en del af vores kræfter og energi. Vi arbejder ikke nær så hårdt som vores forfædre. Alt for mange ødelægger deres helbred ved at spise unaturlige, stærkt raffinerede fødevarer og drikke vaneskabende drikke.” Og hun fortsatte: ”Vi lader os fortære af den moderne tilværelses små­ting. Alt det, som sluger vores tid og kræfter, tærer på vor nerve­energi.”

Afsluttende siger fru Johnson: ”Kære ven, prøv at være tålmodig. Forjag angst og bekymringer fra dit sind. Fyld dine hænder og tanker med godt og nyttigt arbejde. Alder­dommen er kun en tilstand af velvære, og velvære kommer af må­dehold. Lad være med at spise for meget og lad være med at over­anstrenge dig, men fortsæt med at arbejde og sørg for at få mo­tion.”

Sådan taler en 104-årig kvinde, der ser ud til kun at være tres!”

Læs også
Faktorer, der øger sandsynligheden for at blive 100 år
Ni sandheder, der giver dig en sund alderdom
Sådan beskytter du dit helbred mod et aldrende immunforsvar
Frie radikaler og aldringsprocessen
Colostrum – det, der skal til for at få et sundt liv

Kilde
Sundhedsbladet 1977.