Godt at vide

Lov om Patienters Retsstilling – de vigtigste punkter

Patienters rettigheder

De vigtigste problemstillinger i lov om patienters retsstilling, udvalgt af Mette Hartlev, professor i sundhedsret ved Københavns Universitet.

  1. Loven bygger på respekt for den enkelte patients værdighed, in­tegritet og selvbestemmelsesret og hensynet til at bevare et tillids- og fortrolighedsforhold mellem patient og sundhedsvæsen.
  2. Der skal informeres om andre fagligt set ligeværdige behand­lingsmuligheder, herunder om behandlingsmuligheder, som ikke findes på eget sygehus.
  3. Kendskab til samtykkeregler for voksne, varigt inhabile patienter. Patientens nærmeste pårørende eller en værge skal give samtyk­ke til alle former for behandling – også mindre behandlingsskridt.
  4. Der skal altid gives mundtlig information. Skriftlig information kan supplere, men ikke stå alene.
  5. Der skal bruges tolk, hvis patienten ikke kan forstå den informa­tion, der gives. Ellers er der ikke et gyldigt samtykke til behand­ling.
  6. Samtykke til videregivelse af helbredsoplysninger til fx sociale myndigheder og forsikringsselskaber mv. skal være konkret og angive, hvilke oplysninger der må videregives. Patienten skal vide, hvilke oplysninger der videregives.
  7. Når der videregives helbredsoplysninger til andre formål end patientbehandling, skal patientens samtykke dokumenteres over for sundhedspersonen.
  8. Patientens anmodning om aktindsigt skal besvares inden 10 dage.
  9. Patienten har altid ret til at få en kopi af sin journal.

Læs også
Læger fortier viden om bivirkninger
Forsøg med diagnosticering: Patienter fik stillet op til 31 diagnoser
Multisyge er en overset patientgruppe
Medicinalindustrien støtter patientforeninger
Patienterne forbereder sig – men siger det ikke til lægen
Carsten Vagn-Hansen: Medicin, mad og kosttilskud