Godt at vide

Medier giver misvisende billede af effekten af kræftbehandling

Når aviser skriver om kræft, beskrives det sjældent, at ag­gressiv behandling kan slå fejl eller have bivirkninger. Det gælder i hvert fald for det amerikanske mediebillede, vi­ser en undersøgelse offentlig­gjort i tidsskriftet Archives of Internal Medierne.

Forskerne analyserede mere end 400 artikler om kræft fra amerikanske dagbla­de og avismagasiner, bl.a. New York Times og Newsweek. Formålet var at se, hvordan forskellige aspekter af kræft og kræftbehandling blev be­skrevet i artiklerne.

Konklusionen på analysen er, at medierne overordnet har et for optimistisk syn på behandlingsresultater og på mulighederne for at overleve sygdommen:

  • 140 artikler fo­kuserede på vellykket be­handling af en eller flere pa­tienter, mens kun 33 beskrev patienter, der døde eller var døende.
  • Ud af 216 navngivne patienter i artiklerne overle­vede 170, og 46 døde.
  • Kun 13 % af artiklerne nævnte, at aggressiv kræftbehandling ikke altid er livsforlængende eller helbredende.
  • 70 % af artiklerne nævnte ikke, at be­handlingen ofte er forbundet med kortere- eller længereva­rende bivirkninger.

Forskerne mener, at artik­lerne giver et skævt billede af kræftbehandling og dens konsekvenser, da ca. halvde­len af alle patienter med kræft vil dø af sygdommen. Sam­tidig overraskede resultatet dem, fordi medier ellers ofte tildeler megen spalteplads til død og ulykker.

Læs også
Hukommelsen svigter efter kemoterapi
E-vitamin beskytter mod bivirkninger ved kemoterapi
Ingefær mod kvalme og opkastning efter kemoterapi
Strålebehandling kan skade knoglerne
Kost som et led i kræftbehandlingen
Valleprotein versus kræft, kolesterol og knogletab
Antioxidanter ved kræftbehandling
Døende kræftpatienter overbehandles

Kilde
Archives of Internal Medicine 2010; 170:515-518.