Godt at vide

Børn skal have fedt – men det skal være det rigtige fedt

Det er ikke lige­gyldigt, om dit barn henter det meste af kostens fedt fra planteriget eller dyreriget. En ny amerikansk undersøgelse konkluderer, at det er vigtigt for børns præstationer i sko­len, at de får den rigtige type fedt. Forskerne har undersøgt 3.666 børn fra seks til 16 år.

Det viser sig, at de børn, der spiser mest plantefedt, klarer sig bedre i en test, der måler korttidshukommelsen. Spiser børnene mere mad med fedt fra dyreriget, bliver deres præ­station dårligere.

Undersøgel­sen viste også, at for hver 100 mg mættet fedt, børnene spi­ste, faldt deres præstation i testen med 25 %.

Læs også
Sunde og usunde fedtstoffer
Fedtsyrer øger babyers intelligens
Mikronæringsstoffer fremmer udholdenhed hos børn
Animalsk fedt øger kræftrisikoen
Børn slipper ikke af med ‘hvalpefedt’

Kilde
Journal of Nutrition, 2006.