Naturlig støtte til vægttab

Børn slipper ikke af med ‘hvalpefedt’

Overvægt blandt 11-16-årige børn er ikke bare ‘hvalpefedt’, som for­svinder i takt med, at børnene bli­ver ældre. Det er derimod vigtigt, at der allerede i den tidlige barn­dom gøres en større forebyggende indsats for at hindre overvægt og fedme. Ellers vil overvægtige børn med stor sandsynlighed ende som overvægtige eller fede voksne. Det konkluderer en britisk undersøgelse offentliggjort på tidsskriftet British Medical Journals hjemmeside.

Forskerne undersøgte ca. 6.000 11-12-årige skolebørn og fulgte dem over en periode på fem år. Forekom­sten af overvægt og fedme kombi­neret var ca. 25 %, men med be­tydelig socioøkonomisk og etnisk slagside: 31 % blandt skoleelever fra lavindkomstfamilier, 38 % blandt sorte piger.

Ved at følge skolebørnene over tid så forskerne, at kun få af de overvæg­tige eller fede blev normalvægtige. Forskerne mener, at resultaterne vi­ser, at vedvarende fedme grundlæg­ges allerede for 11-års alderen. Det understreger behovet for en målret­tet indsats for at forebygge fedme allerede i den tidlige barndom.

Læs også
Amning kan forebygge overvægt
Magnesium, diabetes og overvægtige børn
Overvægtige piger har ofte overvægtige fædre
Overvægtige småbørn mangler ofte jern
TV øger børns risiko for hjertesygdom senere i livet

Kilde
British Medical Journal, online.