Naturlig støtte til vægttab Vitaminer & Mineraler

Multivitaminer/mineraler har en positiv indvirkning på vægten og appetitten

Multivitaminer og mineraler kan måske sænke appetitten for kvinder, der føl­ger en slankeplan, mens det for mænd var mere tydeligt, at stofferne gav en lavere kropsvægt og mindre fedtvæv, viser ny forskning fra Canada. Forsøget er endnu et bidrag til den bunke af beviser, der understøtter indtagelse af multivitaminer og mineral som sundhedsfremmende foranstaltning. Det blev for nylig offentliggjort i British Jour­nal of Nutrition.

Man udførte to forsøg, hvoraf det første undersøgte sammenhængen mellem indtagelse af multivi­taminer/mineraler og kropssammensætning, og det andet, et dobbelt-blind, randomiseret og kon­trolleret forsøg, sammenlignede de vurderinger af appetit, der blev indsamlet ved det første forsøg.

I det første forsøg deltog 267 mænd og 320 kvinder i alderen 20-65 år, som alle blev bedt om at ud­fylde et spørgeskema vedr. kostvaner og indtagelse af multivitaminer og mineraler. Forskningsleder Genevieve Major fra Laval University og hendes kolleger fra University of Ottawa og Pennington Biomedical Research Center i Baton Rouge rapporterer, at de mandlige deltagere, der fik vitaminer i form af tilskud og via kosten, havde en lavere kropsvægt, mindre fedtvæv og et lavere BMI sam­menlignet med de personer, der ikke indtog multivitaminer og mineraler.

Man iagttog lignende resultater blandt de kvindelige deltagere. Desuden rapporterede denne gruppe om nedsat sultfølelse.

Interventionsforsøget omfattede 45 personer, der led af fedme, og som ikke spiste kosttilskud. De blev sat på en 15-ugers energifattig kost med tilskud af enten multivitaminer/mineraler eller placebo. Kosten blev fastlagt med 700 færre kalorier pr. dag.

Ved forsøgets afslutning kunne forskerne rapportere, at alle grupper havde opnået et vægttab, og der var ingen statistisk signifikant forskel mellem placebogruppen og den gruppe, der fik tilskud af vi­taminer/mineraler. Men de kvinder, der fik kosttilskud oplevede en nedsat appetitfølelse – både fastende og efter et måltid. ”Det, at man ikke kan påvise en signifikant virkning ved multivitamin- og mineraltilskud på krops­vægt, energiforbrug og iltning af fedtstoffer i forsøg nr. 2, kan ikke ignoreres. Man kan muligvis forklare det med det faktum, at deltagerne ikke blev udvalgt på basis af et lavt indtag af mikro­næringsstoffer”, skriver Major. ”Overordnet set tyder dette på, at den appetitregulerende virkning ved vitamin- og mineraltilskud kan være mere signifikant hos personer, som i forvejen er karakteriseret ved et utilstrækkeligt ind­tag af mikronæringsstoffer”, skriver forfatterne.

Men forsøgene kalder ikke desto mindre på mere forskning til undersøgelse af den tilgrundliggende mekanisme i appetitreguleringen. ”Appetitten øges som reaktion på tab af kropsvægt på grund af de variationer i mængden af de hormoner, der optræder ved regulering af energitilførslen, fx insu­lin, leptin og cortisol”, skriver de.

”Eftersom nogle vitaminer og mineraler har indflydelse på dannelsen af disse og andre peptider og de neurotransmittere, der kontrollerer fødevareindtagelsen, kan en mindsket tilstedeværelse af mi­kronæringsstoffer påvirke niveauet af peptidhormoner og dermed også de signalstier, der kontrol­lerer fødeindtagelsen”, tilføjer de.

Læs også
Maximum: Danmarks bedste kostforsikring
Tager man kosttilskud, vejer man mindre og føler sig sjældnere sulten
Multivitaminer virker på hele din krop og din helse
Vitaminer og mineraler reducerer dit taljemål
Kosttilskud mod overvægt
Børn slipper ikke af med ‘hvalpefedt’
Bamse Bomstærk gi’r dit barn en sund start
D-vitamin kan hjælpe svært overvægtige teenagere
Tykke børn lever farligere

Kilde
Major GC, Doucet E, Jacqmain M, St-Onge M, Bouchard C, Tremblay A. Multivitamin and dietary supplements, body weight and appetite: results from a cross-sectional and a randomised double-blind placebo-controlled study. British Journal of Nutrition.