D-vitamin

D-vitamin mindsker brystkræftsvulster

Forskere indsamlede serumprøver fra l.800 patienter med kræft i tidlige stadier, målte indholdet af D-vitamin og bestemte genetiske varianter i D-vitamin-relaterede gener. Resultaterne viste, at lavere D-vitaminniveau i signifikant grad svarede til større svulster ved diagnose, men ikke med lymfeknudeinvasion, receptorstatus eller svulsttype. Genetiske varianter i 25-hydroxylase (CYP2R1) og D-vitaminbindende protein havde signifikant betydning for serumindholdet af D-vitamin, men påvirkede ikke den observerede sammenhæng mellem serumindholdet af D-vitamin og svulststørrelse.

Et højt serumindhold af D-vitamin (>30 ng/ml) ved diagnose havde i signifikant grad en sammenhæng med en forbedret generel overlevelse og sygdomsspecifik overlevelse og havde desuden en moderat indvirkning på de sygdomsfrie intervaller, som kun blev tydelig efter mindst tre års opfølgning. Ved justering for menopause-status viste det sig, at serumindholdet af D-vitamin havde stor indvirkning på brystkræft-specifikke resultater hos patienter, der havde overstået overgangsalderen, mens man ikke kunne påvise nogen sammenhæng hos patienter før overgangsalderen.

Forfatterne konkluderer, at “et højt D-vitaminniveau ved tidlig brystkræftdiagnose har en sammenhæng med lavere svulstvækst og bedre generel overlevelse og forbedrer resultaterne af brystkræftspecifik behandling, særligt hos patienter, der har overstået overgangsalderen”.

Læs også
For lidt D-vitamin øger risikoen for brystkræft
D-vitamin mod bryst- og tyktarms­kræft
D-vitamin mod ‘Syndrom X’
Slanke, fysisk aktive kvinder har lavere risiko for brystkræft
Mammografi og brystkræftdødelighed
Spis D-vitamin og hold dit blodtryk nede
Selen kan måske øge chancerne for at overleve brystkræft

Kilde
Hatse S et al. Vitamin D status at breast cancer diagnosis: correlation with tumor characteristics, disease outcome, and genetic determinants of vitamin D insufficiency. Carcinogenesis. 2012;33(7):1319-26.