D-vitamin Graviditet og fødsel

Husk D-vitamin, når du er gravid

D-vitamin er vigtigt, når du er gravid. Nye forskningsresultater viser nemlig, at børn fødes med stærkere muskler, hvis deres mødre har en høj D-vitaminstatus under graviditeten.

Beskrivelse af forsøget

Forsøget, som er offentliggjort i Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, undersøgte den mulige sammenhæng mellem moderens D-vitaminstatus, defineret som blodets indhold af 25-hydroxyvitamin D [25(OH)D] efter 34 ugers graviditet, og barnets muskelmasse og gribestyrke i fireårsalderen. Man fandt frem til, at indtagelse af 25(OH)D i den sidste del af graviditeten kan påvirke udviklingen af muskler hos barnet via en effekt primært på muskelstyrken frem for muskelmassen.

D-vitamin er vigtigt, når du er gravidTeamet under ledelse af dr. Nicholas Harvey fra University of Southampton udtaler, at moderens D-vitaminstatus under graviditeten tidligere er sat i forbindelse med knogledannelse og svær overvægt hos barnet. Desuden har man undersøgt, om moderens D-vitaminstatus er involveret i muskelfunktionen lige efter nedkomsten. Men man ved kun meget lidt om den rolle, 25(OH)D-status lige før fødslen spiller i programmeringen af muskeludviklingen hos spædbørn, lyder det fra forskerteamet.

“Disse sammenhænge mellem moderens D-vitaminstatus og barnets muskelstyrke kan meget vel have kon­sekvenser for barnets senere helbred; muskelstyrken er størst i de tidlige voksenår, inden den falder igen med alderen, og en dårlig gribestyrke hos voksne er sat i forbindelse med negative sundhedsmæssige kon­sekvenser som diabetes, faldulykker og brud”, forklarer Harvey. “Det er sandsynligt, at den større muskelstyrke, man har observeret ved fire år hos børn af mødre med et højere D-vitaminindhold i kroppen, vil bevares ind i voksenalderen og dermed potentielt være med til at reducere sygdomsbyrden i forbindelse med tabet af muskelmasse i alderdommen”.

Resultater fra forsøget

Harvey og hans kolleger analyserede data fra 678 mødre og deres børn fra Southampton Women’s Survey. Man målte blodets 25 (OH)D-status under graviditeten, og vurderingen af børnene i fireårsalderen omfattede gribestyrke i hænderne og en DEXA-scanning (Dual Energy X-ray Absorptiometry) af hele kroppen. Sidstnævnte viser knoglernes mineralindhold og knogletætheden.  Desuden vurderede man fysisk aktivitet med accelerometer i en periode på 7 dage for en undergruppe på 326 børn.

Resultaterne af forsøget tyder på, at et højere indhold af D-vitamin i moderens blod gav større gribestyrke hos barnet, samt en mindre udtalt sammenhæng med barnets muskelmasse. Seniorforfatter til forsøgsrapporten, professor Cyrus Cooper, forklarer, at forskningen indgår i et større program, “hvor vi forsøger at forstå, hvordan faktorer som kost og livsstil hos moderen under graviditeten påvirker barnets kropssammensætning og knogleudvikling. Disse resultater vil hjælpe os til at designe interventioner, der sigter på at optimere kropssammensætningen i barndommen og senere i voksenalderen – og dermed forbedre helbredstilstanden for fremtidige generationer”.

Hvad kan D-vitamin gøre for dig?

D-vitamin bidrager til

  • bevarelsen af normale knogler og tænder
  • optagelsen og udnyttelsen af calcium og fosfor
  • den normale blodcalcium-koncentration
  • den normale celledeling
  • den normale funktion af immunforsvaret
  • en sund betændelsesreaktion
  • bevarelsen af en normal muskelfunktion.

Natur-Drogeriet A/S forhandler D3 -vitamin i to varianter: Tabletter med hhv. 35 og 85 mikrogram.

Læs også
D-vitamin under graviditeten øger barnets IQ
D-vitamins sundhedsfremmende egenskaber
D-vitamin har en positiv indvirkning på graviditet
D-vitamin til spædbørn nedsætter risikoen for diabetes type I
Sammenhæng mellem for lidt D-vitamin og serotonin hos autister
Gravide vegetarer lever sundere
Sengeliggende gravide mister knoglemasse
Nyfødte kan have behov for ekstra D-vitamin
Derfor skal du holde dig fra D2-vitamin

Kilde
Harvey NC, Moon RJ, Sayer AA et al. Maternal Antenatal Vitamin D Status and Offspring Muscle Develop-ment: Findings From the Southampton Women’s Survey. Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, bd. 99, udg. 1, doi: 10.1210/JC.2013-3241.