Vitaminer & Mineraler

Kritisk syge har brug for tilskud

En oversigt i juli 2011 udgaven af tidskriftet Nutrition konkluderer, at et dagligt tilskud af vitaminer og mineraler kan nedsætte risikoen for at dø hos kritisk syge voksne.

I oversigten indgår 18 kliniske forsøg med enkelte eller kombi­nerede mikronutrienter til kritisk syge, givet enten direkte i blodet eller som tabletter. Formålet var bl.a. at se, om det havde virkning på dødeligheden og kom­plikationer til infektioner. Der blev i undersøgelserne typisk anvendt selen, E-vitamin, C-vitamin, kobber og zink.

Der fandtes i oversigten en 31 % nedsættelse af dødeligheden i sammenhæng med tilskud af vita­miner og mineraler. Der var ingen sammenhæng med længden af opholdet på intensiv afdeling eller med komplikationer til infektioner.

Oversigten understreger vigtig­heden af at sikre, at syge menne­sker får tilførsel af alle vigtige næ­ringsstoffer. Behovet for vitaminer og mineraler øges kraftigt ved svær sygdom, og samtidig svækkes appe­titten, så de syge spiser for lidt.

Kritisk syge har brug for tilskud, fx af multivitaminer

Læs også
Multivitaminer virker på hele din krop og din helse
Multivitaminer/mineraler har en positiv indvirkning på vægten og appetitten
Amino-Complex valleprotein – en superstar blandt næringsstofferne
Mikronæringsstoffer til kritisk syge reducerer antallet af dødsfald
Næringsstofmangel i befolkningen
Mikronæringsstoffers virkning negligeres af den konventionelle medicin
Hvorfor rammer COVID-19 nogle patienter særligt hårdt?

Kilde
Nutrition. 2011:27(7);745-58.