Zink

Zinktilskud kan forebygge diarré mv. i udviklingslande

Ifølge Journal of Pediatrics kan zinktilskud medvirke til at forebygge diarré. Zink er at foretrække som sundhedsfremmende tiltag i udviklingslandene frem for de former for vacciner, som skal beskytte specifikke organer.

Beskrivelse af forsøget

Bladet skriver, at kosttilskud i form af zink kan reducere antallet af tilfælde af lungebetændelse hos børn med 41 % og af diarré med op til 25 %. Disse resultater er man kommet frem til på basis af 10 randomiserede kontrolforsøg, som alle er foretaget i udviklingslandene. Resultaterne klarer sig fint i sammenligning med andre forebyggende tiltag mod diarré, fx bedre hygiejne og amning. Når det gælder lungebetændelse, er zink mere effektiv end nogen anden form for forebyggelse.

I bladets leder hedder det, at zink kan styrke barnets evne til at bekæmpe sygdom generelt set og ikke blot enkeltstående former for smitteorganismer. “På verdensplan er zink derfor en økonomisk mere realistisk mulighed end vacciner, der retter sig mod specifikke organismer”.

Problemets omfang

Zinktilskud kan forebygge diarré mv. i udviklingslande

Zinkmangel er almindelig hos børn i u-landene og hænger sammen med et nedsat immunforsvar. Og dermed stiger risikoen for og antallet af alvorlige infektionssygdomme. Child Health Research Project har gennemført en analyse på basis af originale forsøgsdata. Man inkluderede de forsøg, hvor personerne havde fået et zinktilskud på mindst halvdelen af den anbefalede dagsdosis til børn i USA, og hvor overvågning af dødstallet blev udført i mindst 4 uger. Forsøgene blev delt i 2 grupper: En gruppe, hvor forsøgspersonerne fik zink i en længere periode, og en gruppe, hvor zinktilskud kun blev givet i kortere forsøgsperioder.

For de børn, der fik langtidsbehandling med zink, var oddsene for forekomst og udbredelse af diarré hhv. 0,82 og 0,75. Disse børn havde desuden en sandsynlighed på 0,59 for at få lungebetændelse. Man kunne ikke iagttage nævneværdige udsving i virkningen ved inddeling af børnene i køn, alder og vægt, og der var heller ingen signifikant forskel mellem korttids- og langtidsbehandling.

Konklusion på undersøgelsen

Forskere fra Johns Hopkins School of Public Health og Verdenssundhedsorganisationen WHO konkluderer, at “det er yderst vigtigt at udvikle effektive og gennemførlige tiltag, som kan forbedre tredjelandenes zinkstatus”. Ét sådant tiltag – tilsætning af zink til brød – viste sig ved et randomiseret kontrolforsøg at kunne nedsætte antallet af tilfælde af diarré, sygdomme i luftvejene og hudsygdomme hos tyrkiske skolebørn.

Medforfatter til undersøgelsen Dr. Robert Black fra Johns Hopkins School of Public Health siger: “Tilsætning af zink er potentielt et stærkt våben i de områder, hvor man massefremstiller madvarer. Hvis man ikke massefremstiller madvarer, kan man øge zinkindtaget ved at reducere mængden af fytater i kosten – de hæmmer nemlig optagelsen af zink i kroppen. Dette kan gøres ved at iblødsætning eller gæring af maden.”

Men der er stadig en række spørgsmål, som skal besvares, inden zinkterapi kan medtages som et fuldgyldigt led i sundhedsprogrammer mod diarré – fx hvor den optimale dosis ligger, og hvor længe skal behandlingen foregå. WHO venter på svar fra større undersøgelser og er samtidig i gang med planlægningen af en undersøgelse i organisationens eget regi.

Læs også
Zinktilskud kan medvirke til at reducere børnedødelighed
Zink: Mineralet, der styrker
Zink modvirker diarré hos børn
Fakta om vitaminer og mineraler
Ingefær kan måske bekæmpe diarré hos spædbørn
Kvassiaved

Kilder
Journal of Pediatrics 1999;135.
Cereal Chemistry 1995;73:424-6.