Zink

Zink beskytter ældre mod lungebetændelse

Zinkmangel (et lavt blodindhold af zink) giver måske en øget risiko for lunge­betændelse hos ældre. Det antyder, at der er fordele at hente ved at give zinktilskud til denne befolkningsgruppe. “Et normalt serumindhold af zink hos ældre plejehjemsbeboere har en sammenhæng med

  • et lavere antal tilfælde af lungebetændelse og kortere sygdomsperioder
  • en reduktion i antallet af nye recep­ter på antibiotika og
  • antallet af dage med brug af antibiotika”

lyder det fra forskningsleder Simin Meydani i American Journal of Clinical Nutrition. “Zinktilskud med det formål at opretholde et normalt serumindhold af zink hos ældre kan måske medvirke til at reducere antallet af tilfælde af lungebetændelse og dødsfald som følge deraf”.

Zinks betydning

Zinkmangel kan øge risikoen for lungebetændelse hos ældre

Zink er et af de sporelementer, der findes mest af i kroppen – kun overgået af jern. Det sikrer mange fysiologiske funktioner og menes at være essentielt for opretholdelsen af et sundt immunforsvar. Forskere fra det amerikanske landbrugsministerium, Tufts University og Boston University under­søgte virkningen af et lavt serumindhold af zink på forekomsten af lungebetændelse hos ældre ple­jehjemsbeboere af begge køn (gennemsnitsalder: 84,6 år). Forsøget var en del af et større forsøg, der skulle vurdere effekten af E-vitamintilskud mod luftvejsinfektioner. I løbet af 12 måneder fik forsøgsdeltagerne E-vitamin og et tilskud bestående af halvdelen af den anbefalede dagsdosis af andre essentielle mikronæringsstoffer, bl.a. zink.

Blandt de deltagere, der havde et lavt serum­indhold af zink ved forsøgets afslutning, var et øget antal tilfælde af lungebetændelse. Et lavt indhold defineres som mindre end 70 µg pr. dl. Desuden varede sygdomsperioderne længere, og der var ca. dobbelt så mange ordi­nationer af antibiotika og et øget antal dage med brug af antibiotika. “Vi har påvist en statistisk signifikant lavere dødsrate (uanset årsag) på 39 % hos de delta­gere, der havde et normalt serumindhold af zink ved forsøgets start i forhold til dem, der havde et lavt zinkindhold. Det tyder på, at zink spiller en afgørende rolle, når det gælder om at reducere døde­ligheden hos ældre”, skriver Meydani.

Zinkmangel kan påvirke immunforsvaret

Andre forsøg har tidligere tydet på, at zinkmangel kan være en risikofaktor for et dårligt fungerende immunforsvar og deraf følgende tilbagevendende infektioner hos ældre. Man formoder, at denne virkning skyldes zinks rolle i opretholdelsen af cellemembranens integritet og DNA-syntesen. Mi­neralet fungerer desuden som en co-faktor for over 300 enzymer. “Resultaterne fra dette forsøg, sammenholdt med de tidligere forsøgsresultater, tyder på, at ældre med et lavt serumindhold af zink kan have gavn af zinktilskud”, skriver forfatterne. “Indgivelse af tilskud har potentialet til at reducere antallet af tilfælde af lungebetændelse, sygdom­mens varighed, antal ordineringer af antibiotika og varigheden af antibiotikakuren. Desuden blev antallet af dødsfald blandt ældre (alle årsager) reduceret. Et tilstrækkeligt stort, randomiseret, dobbelt­blind, kontrolleret forsøg må være næste logiske skridt. Der er behov for et sådant forsøg til at fast­slå virkningen ved zinktilskud som et muligt prisgunstigt tiltag mod dødsfald i det hele taget og spe­cielt dødsfald som følge af lungebetændelse i en specielt udsat befolkningsgruppe”, konkluderer de.

Læs også
Zink og plantefenol beskytter mod oxidativ belastning
Zink: Mineralet, der styrker
Zink – et af de vigtigste næringsstoffer
Lungefunktionen kan forbedres med mineraler
Kredsløbssygdomme, diabetes og zink
Zink til din lugtesans og smagssans
Tinnitus og zinkmangel
B-vitaminer kan måske beskytte kvinder over 65 mod kræft
Dårlig mundhygiejne kan være årsag til lungebetændelse
Lungefunktionen kan forbedres med mineraler
Plejekrævende ældres kost – er den god nok?

Kilde
Meydani SN, Barnett JB, Dallal GE et al. Serum zinc and pneumonia in nursing home elderly. Am J Clin Nutr, oktober 2007;86(4):1167-73.