Zink

Zink beskytter ældre mod lungebetændelse

Ved at sikre et tilstrækkeligt indhold af zink i kroppen kan man beskytte ældre på plejehjem mod lungebetændelse og de komplikationer, der følger med sygdommen.

I et forsøg fik 617 mænd og kvinder i alderen 65 år og derover halvdelen af den anbefalede daglige tilførsel af vitaminer og mineraler, herunder zink, i ét år. Forskere fra Jean Mayer USDA Human Nutrition Research Center on Aging ved Tufts University målte serumindholdet af zink i blodprø­ver, der blev taget ved begyndelsen og afslutningen af forsøget.

Zink medvirker til at forebygge lungebetændelse hos ældreForskerne siger: “De forsøgsdeltagere, der havde en normal koncentration af zink i blodet, redu­cerede risikoen for at udvikle lungebetændelse med ca. 50 %. Desuden var antallet af dødsfald re­duceret med 39 % (der er ikke taget højde for dødsårsag). Disse forsøgsresultater tyder på, at daglig indtagelse af zink kan hjælpe de plejehjemsbeboere, der er i risiko for at få lungebetændelse – specielt dem, der har et lavt serumindhold af zink i blodet”.

Læs også
Zink – et af de vigtigste næringsstoffer
Lungefunktionen kan forbedres med mineraler
Kredsløbssygdomme, diabetes og zink
Zink til din lugtesans og smagssans
Tinnitus og zinkmangel
Lycopen og zink giver en sundere prostata
Betændelse fremmer kræft
B-vitaminer kan måske beskytte kvinder over 65 mod kræft

Kilde
Meydani SN, Barnett JB, Dallal GE et al. Serum zinc and pneumonia in nursing home elderly. Am J Clin Nutr, oktober 2007;86(4):1167-73.