Folkesundhed

Dårlig mundhygiejne kan være årsag til lungebetændelse

Bakterier fra tænderne og tandkødet kan være årsag til lungebetændelser, som specielt hos ældre og svækkede kan få dødelig i udgang.

På en intensiv hospitalsaf­deling har man fundet de farli­ge bakterier på tænderne hos 65 % af patienterne sam­menlignet med kun 16 % hos dem, der behandles hos en almindelig tandlæge. Lungebetændelser på hospitaler er årsag til op mod 50 % af de dødsfald, som skyldes infektioner i hospitalsmiljøet.

Der bør iværksættes faste mundhygiejne-programmer for patienter med dårlig al­mentilstand på hospitaler og plejehjem, så livstruende lungebetændelser kan forebyg­ges. At en lungebetændelse er­hvervet på et hospital kan have dødelig udgang, skyldes bl.a., at nogle af de bakterier, der findes disse ste­der, er resistente over for be­handling med antibiotika.

Læs også
Omega-3 fedtsyrer og parodontose
Tandkødssygdom og calcium
Tandkødsblødninger øger risikoen for hjerteinfarkt
Mundhulen er vigtig for immunforsvaret
Følsomme tandhalse
Historiske betragtninger om mundhygiejne
Zinkmangel kan øge risikoen for lungebetændelse hos ældre
Vild tetræolie