Folkesundhed

Dårlig mundhygiejne kan være årsag til lungebetændelse

Bakterier fra tænderne og tandkødet kan være årsag til lungebetændelser, som specielt hos ældre og svækkede kan få dødelig i udgang.

På en intensiv hospitalsaf­deling har man fundet de farli­ge bakterier på tænderne hos 65 % af patienterne sam­menlignet med kun 16 % hos dem, der behandles hos en almindelig tandlæge. Lungebetændelser på hospitaler er årsag til op mod 50 % af de dødsfald, som skyldes infektioner i hospitalsmiljøet.

Der bør iværksættes faste mundhygiejne-programmer for patienter med dårlig al­mentilstand på hospitaler og plejehjem, så livstruende lungebetændelser kan forebyg­ges. At en lungebetændelse er­hvervet på et hospital kan have dødelig udgang, skyldes bl.a., at nogle af de bakterier, der findes disse ste­der, er resistente over for be­handling med antibiotika.